----------------------------------------------

اطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش وپرورش مرند :قدرت اله محمودلو 09142264800، m.ghodrat@ymail.com *09148277800

اولین وپربازدیدترین وبلاگ توسط فرهنگیان عزیز کشور. هرگونه نظروپیشنهاد خودرادرقسمت پایین درفرم تماس بامدیروبلاگ ویادرقسمت نظرات ارائه فرمایید. این وبلاگ حتی درمدارسی که فقط به اینترانت دسترسی دارند قابل مشاهده می باشد.

فرم تماس بامدیروبلاگ:قدرت اله محمودلو

------------------------------------------------- طراح قالب

نمونه سوالات قیام وانقلاب مهدی (عج) مخصوص فرهنگیان- قدرت اله محمودلو از مرند

نمونه سوالات انلاین درادامه مطلب

 


مدت امتحان :

20

زمان باقیمانده :

20

ردیف

سوالات آزمون

۱

عبور از نقطه ای به نقطه ی دیگر، بدون عبور از راههایی که آنها را به یکدیگر متّصل میکند، تعریف کدام اصطلاح فلسفی است؟
تسلسل فصلطفره دور

۲

رسول خدا فرموده اند چه کسانی در قبر مورد سؤال وجواب واقع نمی شوند؟

پیامبرانشهیدانامامانهمه موارد

۳

مطابق «بینش انسانی و فطری»،  انسان در بدو تولد..............
نه شخصیت بالفعل دارد نه شخصیت باالقوه.
شخصیت بالفعل دارد اما شخصیت بالقوه ندارد.
شخصیت بالفعل ندارد، اما یک سلسله گرایش هادر نهاد او نهفته است.
به طور کلی فاقد هر نوع شخصیتی است. 

۴

اصحاب ...... در میان همه شهدا می درخشند .
پیامبر اکرم (ص)امام حسین (ع)امام علی (ع)امام حسن (ع)

۵

اسلام کدام استثنا را برای شهیدان قائل شده است؟
بدن شهید نیاز به غسل و کفن ندارد.
برای شهید نباید گریه کرد و مراسم عزاداری برپا کرد.
کفن شهید و شیوه ی دفن کردن او باید متفاوت با دیگران باشد.
نمازی که بر بدن شهید خوانده می شود با نمازی که برای دیگران خوانده می شود متفاوت است

۶

منطق شهید چگونه منطقی است ؟
حماسه آفرنیدورنگریحل شدن در جامعه برای احیای جامعههمه موارد

۷

دقیق ترین نظریات درباره این که‏ طبیعت عین "شدن "و "صیرورت " است ، از ناحیه طرفداران‏ کدام ایده ابراز شده است؟
متافیزیکماتریالیستسوسیالیست دیالکتیک

۸

مراتب تقوا از نظر علمای اسلامی کدام است؟

تقوای عام تقوای خاص       تقوای مجاهدین  گزینه الف و ب

۹

در بینش ابزاری، کدام مورد را زیر بنای اجتماع می دانند؟
فرهنگتاریخسیاست اقتصاد

۱۰

قران مجید از تاریخ با چه عنوانی یاد می کند ؟
تفکرتذکرعبرتهمه موارد

۱۱

قیام هایی نظیر « شعوبیه» و « علویان » بر علیه خلفا، مؤیّد کدام مطلب است؟
نابسامانی ها همواره مولود نارسایی ایدئولوژی و مقررات موجود است
هدف از نابسامانی ها، وضع مقررات جدید است.
علّت برخی از نابسامانی ها، عدم اجرای مقررات موجود است.
هدف از ایجاد نابسامانی ها، تأمین منافع اقتصادی محرومان است.

۱۲

بر اساس ماتریالیسم تاریخی، « طبیعت  » و « وجود » تاریخ به ترتیب به چه صورت هستند؟
معنوی- دیالکتیکیدیالکتیکی- مادیمادی- دیالکتیکیمادی- معنوی

۱۳

در بینش ابزاری، کدام طبقه مانع حرکت تکاملی اجتماع هستند؟
طبقه ی محرومطبقه ی مرّفهطبقه ی تحصیلکردهطبقه ی تولیدکننده 

۱۴

قرآن کریم کدام مفاهیم را در بسیاری از آیات خود توأم آورده است؟
ایمان ، هجرت ، تقوا  جهاد ، هجرت ، تقوا     ایمان ، جهاد ، تقوا     
ایمان ، هجرت ، جهاد    

۱۵

قرآن آغاز نبرد میان انسان به ایمان وآزادی رسیده با انسان ماده پرست را در داستان ....... منعکس کرده است.
موسی و فرعونهابیل و قابیلنمرود و ابراهیمگزینه الف و ج

۱۶

سوسیالیست های ایده آلیست ، به کدام اصل سوسیالیستهای مارکسیستی بی توجه هستند؟
تضاد در طبیعتحرکت در اشیا و طبیعتسیر منطقی تسلسل تاریخی
تضاد در درون اشیا

۱۷

از چه کسانی به ترتیب به عنوان پدر دیالکتیک جدید،  و قهرمان ماتریالیسم دیالکتیک نام می برند؟            
مارکس - انگلسهگل –مارکس     مارکس - هگل انگلس- مارکس

۱۸

مرگی که در اثر بلایای طبیعی به وجود می آید، چه نوع مرگی است؟
طبیعی  اخترامیناشی از جنایتمساوی با جنایت

۱۹

قدما از نبرد درونی انسان را به صورت نبرد....................به کار برده اند؟
خیر و شرعقل و عشقعقل و نفس جسم و جان

۲۰

این اصل که در درون اجزاء هر چیز تضاد وجود دارد، خاص کدام تفکر است؟
متافیزیکیدیالکتیکیانسانی و فطریالف و ج

 

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند. +++++
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.+++
زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.
قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است.

کدام یک از افراد زیر اصل جهش در طبیعت را جزء اصول دیالکتیک قرار داده است؟
انگلس  ++++
هگل
مارکس
فروید

توجیه و بینش دیالکتیکی طبیعت بر اساس چیست ؟
طبیعت در حرکت و تکاپوی دائم است
تضادها کشمکشها پایه حرکتها است
هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است
همه موارد +++++++++

در بینش ابزاری، کدام مورد را زیر بنای اجتماع می دانند؟
فرهنگ
تاریخ
سیاست 
اقتصاد  ++++++++

بر اساس دیدگاه طرفداران بینش دیالکتیکی، در تقابل «کهنه و نو»، طبقه ی نو به پشتوانه ی چه چیزی طرفدار دگرگونی در اجتماع است؟
نارضایتی عمومی          
ابزار تولیدی  +++++++
تحصیل کردگان معترض
نظریه های دیالکتیکی

در کدام یک از آیات زیر، ظهور مهدی موعود، منّتی بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان است.
وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ       ++++++                             
إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

قرآن کریم، کدام قوم را به دلیل نداشتن آرزوی مرگ، شایسته ی عنوان « اولیاءالله » نمی داند؟
مسیحیان
یهودیان  ++++++++
منافقان 
مشرکان

هگل و مارکس، از کدام اصل به عنوان یکی از اصول دیالکتیک یاد نکرده اند؟
اصل جهش در طبیعت و انقلاب در تاریخ  ++++
اصل تضاد در طبیعت
اصل وابستگی اشیاء به یکدیگر
اصل دائمی بودن حرکت اشیاء و طبیعت

درهمه ی آیات زیر به جز آیه ی گزینه ی... ،بر گسترش جهانی ایمان اسلامی و جامعه ایده آل تأکید شده است؟
هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَىالدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْکَرِهَ الْمُشْرِکُونَ
 "وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَیَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ"
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
وَلِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةًوَ لا یَسْتَقْدِمُونَ ++++

کدام مورد در مورد انتظار فرج از دیدگاه شهید مطهری صحیح می باشد؟
یک عنایت شخصی است
یک عنایت گروهی است
یک عنایت عمومی و بشری است ++++++++
همه موارد

طبیعت تاریخی در کدام طرز تفکّر، « مادی» است؟
متافیزیکی
ماتریالیستی  ++++++
ایده آلیستی
سوسیالیستی

پدر دیالکتیک جدید و قهرمان ماتریالیسم دیالکتیک به ترتیب چه افرادی می باشند ؟
مارکس- هگل
انگلس-مارکس
هگل- مارکس ++++++
هگل-انگلس

کدام مورد هسته ی اصلی تفکّر دیالکتیکی در مورد طبیعت محسوب می شود؟
حرکت  و جریان دائمی اشیاء و طبیعت
وضع دیالکتیکی داشتن اندیشه
وابستگی اشیاء و تغییر متقابل آنها
تضاد در طبیعت ++++

کدام یک از حرکتهای زیر در اثر عدم اجرای مقررات و نظامات موجود صورت گرفته است؟
قیام شعوبیه
نهضت مشروطیت
قیام علویان
الف و ج ++++

بینش انسانی با کدام باور ابزارگرایان درباره ی نهضت های پیشبرنده موافق نیست؟
نهضت های پیشبرنده از ناحیه ی محرومان و مستضعفان صورت می گیرد.
این نهضت ها،در جهت تأمین نیازهای مادّی صورت می گیرد.
تکامل ابزار تولید، نظامات موجود را دگرگون و نظامات دیگر به جای آنها جانشین می کنند.
بینش انسانی با همه ی موارد مخالف است. +++++++

کدام گزینه با بینش دیالکتیکی طبیعت سازگار نیست؟
هر چیز در شرایط خاص، غیر از آن چیز است در شرایط دیگر.
یک چیز در شرایط خاص، عیناً همان چیز است در شرایط دیگر.+++++
هر چیز در هر لحظه غیر از آن است که در لحظه ی پیش بود.
هیچ چیز در طبیعت منفرد نیست و در ارتباط با چیز دیگر است.

اینکه « جهان در مجموع یک واحد است و رابطه ی اجزاء آن یک رابطه ارگانیک است » اولین بار توسط چه کسانی مطرح شد؟
) پیروان ماتریالیسم                           
زیست شناسان
جامعه شناسان
الهیون +++

انتظار فرج چگونه عنایتی است ؟

عمومی -شخصی
بشری
شخصی
عمومی -بشری   ++++++

نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم
سوسیالیسم
سوسیالیسم تخیلی ++++
فلسفی

 

 

قائل شدن وضعیت دیالکتیکی برای کدام مورد، از هسته های اصلی بینش ابزاری است؟
 اندیشه
اشیاء
طبیعت +++
تاریخ

 

در بینش دیالکتیکی، حرکت از چه چیزی ناشی می شود؟
ارتباط و تعامل
کثرت و تنوع
نوآوری و تولید                          
تضاد و کشمکش +++++

 

اگر جامعه از خود طبیعت و شخصیت داشته باشد، تاریخ آن چگونه تاریخی خواهد بود؟
فلسفه دار
تحت ضابطه و قاعده کلی در می آید.
مایه ی تذکر و درس آموزی است.
همه موارد  ++++++++

 

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند. +++++
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

 

آیه ی شریفه ی «لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَماتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّاتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا اللّهُ یُحِبُّالْمُحْسِنِینَ"»چه نکاتی از معارف قرآنی را در بر دارد؟
درجات و مراتب ایمان و تقوا                   
فلسفه حیات و حقوق انسان
طبقات گوناگون افراد و حقوق آنها
موارد الف و ب  +++++++++

 

انتظار بد از دیدگاه شهید مطهری انتظاری است که ...؟
ویرانگر است
تعهدآور است
اسارت بخش است
موارد الف و ج  ++++++++

 

امام حسین(ع) فرمود: جدّم به من فرموده است که تو درجه ای نزد خدا داری که جز با............به آن نائل نخواهی شد.
شهادت +++++++++
جهاد
فداکاری
شجاعت

 

قرآن تقابل  انسان با ایمان  و  انسان منحط ماده پرست را در کدام داستان منعکس کرده است؟
حضرت موسی(ع)
قوم لوط
حضرت یوسف(ع)
هابیل و قابیل +++++++++++

 

کدام مورد از ویژگی های اولیای الهی است؟
به علت دوست داشتن مرگ،آرزوی کوتاهی عمر می کنند.
با وجود دانستن ارزش عمر، از خدا طول عمر طلب نمی کنند.
در عین دوست داشتن مرگ ، از خدا طول عمر طلب می کنند. ++++++++
هیچ درخواستی برای طول عمر و کوتاهی عمر ندارند.

 

کدام گزینه ، ترتیب صحیح  مراحل سه گانه زیر را نشان می دهد؟
تز- سنتز-آنتی تز
تز-آنتی تز- سنتز  +++++++
سنتز- تز-آنتی تز
سنتز- آنتی تز-تز

 

« الهیون» کدام مورد را «جهان کوچک » می نامند؟
تفکر
تاریخ
انسان +++++++++
طبیعت

 

در بینش ابزاری، کدام مورد را زیر بنای اجتماع می دانند؟
فرهنگ
تاریخ
سیاست 
اقتصاد ++++++

 

کدام نظریه ، در تفکر دیالکتیکی تازگی دارد؟
میان اجزاء طبیعت تضاد وجود دارد.
نه تنها میان اجزاء طبیعت جنگ و تضاد هست، در درون هر جزء نیز تضاد وجود دارد. ++++
تضاد موجب حرکت و تغییر می شود.
تضاد باعث جنگ و کشمکش اجزاء طبیغت با یکدیگر می شود.

 

اسلام کدام استثنا را برای شهیدان قائل شده است؟
بدن شهید نیاز به غسل و کفن ندارد.  +++++++
برای شهید نباید گریه کرد و مراسم عزاداری برپا کرد.
کفن شهید و شیوه ی دفن کردن او باید متفاوت با دیگران باشد.
نمازی که بر بدن شهید خوانده می شود با نمازی که برای دیگران خوانده می شود متفاوت است

 

حرکت انسان به سوی کمالات انسانیش از نوع چه حرکت است ؟
حرکت مکانیکی
حرکت دینامیکی +++++
حرکت جوهری
حرکت کمال جویانه

 

در بینش دیالکتیکی، چرا از بین بردن کهنه، دفاع مقدّس و مشروع است؟
کهنه متجاوز، و دفع تجاوز، مقدّس است .
از بین رفتن کهنه جامعه را به سوی تکامل پیش می برد. +++++
کهنگی موجب نابسامانی در جامعه می شود.
کهنه، نماینده ی نسل سنّت گرا  و محافظه کار است.

 

در کدامیک از آیه های زیر به آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت نوید داده شده است؟
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی‏ الصالحون
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ ما کانوا یحذرون  ++++++
 قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین

 

کدام گزینه بیان کننده ی ماهیّت واقعی حرکت تاریخ است؟
سیر تکاملی تاریخ جبری و لایتخلف است.
حرکت تاریخی هیچگاه راکد و ساکن نمی شود.
هر جامعه ای لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است.
تاریخ در مجموع یک سیر تکاملی را طی می کند. +++++

 

رابطه  کاپیتالیسم  و فئودالیسم و سوسیالیسم چگونه است ؟    
کاپیتالیسم مبنای فئودالیسم و سوسیالیسم است
کاپیتالیسم حلقه‏ ای است‏ متوسط میان فئودالیسم و سوسیالیسم +++++++
فئودالیسم و کاپیتالیسم مقدمه سوسیالیسم است
فئودالیسم و کاپیتالیسم و سوسیالیسم رابطه ای با یکدیگر ندارند

 

بنا بر فرموده قرآن کریم بهشت دارای چند درب است ؟
هشت درب   ++++چهارده درب دوازده درب هفت درب

۱

ما هنگامی که معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن‏ طبیعت به طور کلی و عام و شامل نیابیم،  نام ...................را بر آن می گذاریم
تضاد
تصادف
بی نظمی
تقدیر

۲

کدام مطلب از بینش ابزاری نمی باشد
نزاع
اثبات و انکاردرهر چیزی وجود دارد
هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تاثیرسایر اجزاء است

تغییر پذیری سنتها در هر دوره ای

۳

حالت  ضد ضد از دیدگاه شهید مطهری با چه واژه ای بیان شده است؟      
تزسنتزآنتی تزهمه موارد

۴

منظور عبارت « لکل فرعون موسی»چیست؟
هر پیامبری بر علیه مستکبری قیام کرده است.
به ازای هرظالمی، حق طلبی وجود دارد.                              
دشمنان ستمگران،در میان خود آنهاست.                         
مبارزه حق و باطل همیشگی و مداوم است.

۵

از اینکه قرآن می گوید بهشت هشت درب دارد ،کدام مطلب استنباط می شود؟
در بهشت طبقات مختلف حاکم است.در بهشت درجات مختلف وجود دارد.
در بهشت ازدحام رستگاران وجود دارد.در بهشت درهای هشتگانه مفهوم مجازی دارد.

۶

شهید مطهری از کدام شب به عنوان « شب شهید» یاد می کند؟
شب عاشورا      شب 21  رمضانشب 19  رمضان            
شب شهادت یاسر(اولین شهید در راه اسلام

۷

حضرت علی(ع)  جهاد را به کدام آلات جنگی تشبیه کرده است؟
شمشیر و نیزه    سپرو نیزه سپر و زره     زره و نیزه

۸

در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است.

۹

کدام یک از گزینه های زیر، در واقع بحثی در علوم تجربی است واز مختصات هیچ مکتبی شمرده نمی شود؟
جهش در طبیعتتضاد در طبیعتحرکت در طبیعتتضاد درونی در اشیا

۱۰

منظور « انسان بزرگ » از نظر الهیون چیست؟
طبیعتجهان انسانتاریخ

۱۱

از نظر پیامبر(ص) کسی که جهاد نکرده و لااقل اندیشه ی جهاد را در دل خود نپروریده است، چگونه خواهد مُرد؟
با نوعی از نفاق   با دردهای جسمی و روحیدر نهایت پستی و خواری
در جهل و نادانی

۱۲

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند.
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

۱۳

درطول تاریخ گذشته نبردهای انسان بشراز کدام جنبه است
تضادهای جزئی تضادها به صورت جزئی و تدریجی
ایدئولوژیک و ارزشی ایدئولوژیک

۱۴

از نظر کتاب « تاریخ و تمدّن »، تأکید زیاد بر کدام یک از موارد زیر، ویژه ی دین اسلام است؟
عصمت و پاکدامنیایثار و فدارکاریقدرت و قوّتایمان و اخلاص

۱۵

بنا بر فرموده امام علی (ع) در عبارت "و هولباس التقوی "منظور از جامعه تقوی چیست
حج شهادت روزه جهاد

۱۶

جامعه از کدام دیدگاه « مرکب واقعی» است؟
روانشناسیجامعه شناسیفلسفی منطقی

۱۷

در بینش ابزاری، چه عاملی « روشنفکری » را مشخّص می کند؟
وضع طبقاتیسواد و معلوماتبینش سیاسیپشتوانه فرهنگی

۱۸

منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان  تحصیل کرده ها و بیسوادها
طبقه روشنفکر و تاریک اندیشانقلابیون و محافظه کاران

۱۹

نقطه مقابل بینش ابزاری کدام بینش است
دیالکتیکی فطری فئو دالیسم انسانی و فطری

۲۰

از نظر شهید مطهری« جهاد و امر به معروف » چه ماهیتی دارند؟
طبقاتیانسانی مذهبی فطری

 

۱

دو شیوه ی مختلف که برای توجیه تکامل تاریخ وجود دارد کدامند؟
ابزاری- دیالتیکی ابزاری- انسانیابزاری- متافیزیکیانسانی- متافیزیکی 

۲

کدام یک از امور زیر تحت ضابطه کلی در نمی آیند؟
 تاریخطبیعت تصادف جامعه

۳

در حرکت دینامیکیِ انسان به سوی کمالات انسانی، اصل بر این است که انسان......
ساخته شودپرورش داده شودمسخ شودبازسازی شود

۴

قبل از شهادت امام حسین(ع)، گریه کردن بر چه کسی مظهر شر کت در حماسه ی شهید بود؟
امام علی(ع)امام حسن(ع)حمزه بن ابیطالبجعفربن ابیطالب

۵

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند.
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

۶

بشر هر چه به پیش می رود، نبردهای او بیشترجنبه ی .....................پیدا خواهد کرد.
مادی فرهنگی آزادی از مالکیتمعنوی و ایدئولوژی

۷

به وجود آمدن آب از اکسیژن و هیدروژن ، مبین این است که..............
همیشه ترکیب از تبدّل ناشی می شود  بدون تبدّل هم ترکیب به وجود می آید
تبدّل و ترکیب لازم و ملزوم هم هستند  همه ی ترکیب ها از الگوی همگی تبعیت می کنند

۸

کدام گزینه با بینش دیالکتیکی طبیعت سازگار نیست؟
هر چیز در شرایط خاص، غیر از آن چیز است در شرایط دیگر.
یک چیز در شرایط خاص، عیناً همان چیز است در شرایط دیگر.
هر چیز در هر لحظه غیر از آن است که در لحظه ی پیش بود.
هیچ چیز در طبیعت منفرد نیست و در ارتباط با چیز دیگر است.

۹

از نظر شهید مطهری« جهاد و امر به معروف » چه ماهیتی دارند؟
طبقاتیانسانی مذهبی فطری

۱۰

کدام یک از حرکتهای زیر در اثر عدم اجرای مقررات و نظامات موجود صورت گرفته است؟
قیام شعوبیهنهضت مشروطیتقیام علویانالف و ج

۱۱

 اصل انتظار فرج از چه‏ اصل کلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود؟
اصل ابتلاءاصل معاداصل حرمت  یاس از روح اللهاصل قضا و قدر الهی

۱۲

راز بقای امام حسین(ع) این است که نهضت او دو بعد...............دارد.
حماسی–عاطفی  عقلی- حماسیعقلی- عاطفیعقلی- مذهبی

۱۳

بینش انسانی با کدام باور ابزارگرایان درباره ی نهضت های پیشبرنده موافق نیست؟
نهضت های پیشبرنده از ناحیه ی محرومان و مستضعفان صورت می گیرد.
این نهضت ها،در جهت تأمین نیازهای مادّی صورت می گیرد.
تکامل ابزار تولید، نظامات موجود را دگرگون و نظامات دیگر به جای آنها جانشین می کنند.
بینش انسانی با همه ی موارد مخالف است.

۱۴

مرگی که در اثر بلایای طبیعی به وجود می آید، چه نوع مرگی است؟
طبیعی 
 اخترامی
ناشی از جنایت
مساوی با جنایت

۱۵

نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم
سوسیالیسم
سوسیالیسم تخیلی
فلسفی

۱۶

 از نظر روانشناسی انسان چگونه تعریف شده  است ؟                   
 یک سلسله‏ غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است
 یک سلسله غرائز عالی‏ و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه‏ زیبائی
انسان موجودی مختار تعریف شده است
 مرکب  از یک سلسله‏ غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است و یک سلسله غرائز عالی‏ و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه‏ زیبائی که ارکان اولین شخصیت انسانی انسان و ما به الامتیاز انسان از سایر حیوانات است

۱۷

تأثیر گذاری «  انسان » و«  محیط » در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
انسان بر روی طبیعت تأثیر می گذارد        
طبیعت بر روی انسان تأثیر می گذارد
انسان بر طبیعت،و طبیعت بر انسان تأثیر می گذارد
نه انسان بر طبیعت تأثیرگذار است و نه طبیعت بر انسان

۱۸

تحقق نیافتن پیش بینی ابزار گرایان برای به وجود آمدن انقلاب کارگری در انگلیس و فرانسه مؤیّد چیست؟
گاه سیر تاریخی با جهش ناگهانی مواجه می شود.
تاریخ همواره از میان اضداد عبور می کند.
تسلسل منطقی حلقات تاریخی صحّت ندارد
حوادث تاریخی فلسفه گرا و ضابطه مند است .

۱۹

در کدامیک از آیه های زیر به آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت نوید داده شده است؟
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی‏ الصالحون
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ ما کانوا یحذرون
 
قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین

۲۰

آیه ی شریفه ی «لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَماتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّاتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا اللّهُ یُحِبُّالْمُحْسِنِینَچه نکاتی از معارف قرآنی را در بر دارد؟
درجات و مراتب ایمان و تقوا                   
فلسفه حیات و حقوق انسان
طبقات گوناگون افراد و حقوق آنها
موارد الف و ب

 

۱

قیام هایی نظیر « شعوبیه» و « علویان » بر علیه خلفا، مؤیّد کدام مطلب است؟
نابسامانی ها همواره مولود نارسایی ایدئولوژی و مقررات موجود است
هدف از نابسامانی ها، وضع مقررات جدید است.*
علّت برخی از نابسامانی ها، عدم اجرای مقررات موجود است.
هدف از ایجاد نابسامانی ها، تأمین منافع اقتصادی محرومان است.

۲

حضرت علی(ع) در تشریح سوره ی اعراف از کدام فضیلت به عنوان «جامه ی تقوا» یاد می کند؟
شهادتجهاد ایمانایثار*

۳

منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان   تحصیل کرده ها و بیسوادها
طبقه روشنفکر و تاریک اندیشانقلابیون و محافظه کاران*

۴

این اصل که در درون اجزاء هر چیز تضاد وجود دارد، خاص کدام تفکر است؟
متافیزیکیدیالکتیکیانسانی و فطریالف و ج

۵

نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم سوسیالیسم*سوسیالیسم تخیلی فلسفی

۶

در آینده، نبردهای انسان، بیشتر چه ماهیّتی پیدا خواهد کرد؟
ایدئو لوژیکی*اقتصادیطبقاتیسیاسی

۷

همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ................توصیفی از شهادت است.
آگاهانه و اختیاری است.از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه است*
در راه هدفی مقدس است.   هم شأن زندگی و حیات است.

۸

کدام یک از کشورهای زیر بدون عبور از کاپیتالیسم به سوسیالیسم رسیده اند؟
چین آمریکاانگلیس*فرانسه

۹

در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.
زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.
قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است*.

۱۰

حضرت علی(ع) جهادهایی را که شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارند به چه سلاحی تشبیه کرده است؟
زرهسپر کلاه خود*شمشیر 

۱۱

کدام مورد از باورهای بینش دیالکتیکی طبیعت نیست؟
طبیعت حرکت و تکاپوی دائم است.
هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است.
جدال درونی اشیاء پیوسته رو به کاهش است تا به سکون و آرامش برسد
حرکت از تضاد ناشی می شود.

۱۲

تقوای شهیدان، کدام نوع از تقوا است؟
تقوای عامتقوای خاص*تقوای خاص الخاصتقوای عام العام

۱۳

طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک، کدام تفکر را غیر دیالکتیکی می دانند؟
متافیزیکی سوسیالیستیاومانیسمایده آلیسم*

۱۴

منظور از« آب شیرین» و«آب شور»  در این بیت مولوی چیست؟
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور          در خلایق می رود تا نفخ صور
تضاد درونی در میان اشیاءخصلت های متضاد عالی و دانی در انسان*
غریزه ی دینی و غریزه ی اخلاقی در انسانعوامل فردی و اجتماعی در حرکت جامعه

۱۵

کدام مورد، نظر انیشتن در باره ی آینده ی بشریت است؟
معتقدند که انسان در راه تکامل فکری و اخلاقی و معنوی پیش به می‏رود.
شر و فساد را لازمه لاینفک حیات بشری ، و عاقلانه‏ترین کار را خاتمه دادن به زندگیمی دانند.*
شر و فساد را معلول مالکیت فردی ، و تکامل ابزاری را دفع کننده ی آن می دانند. 
معتقدند که بشر در اثر پیشرفت تکنیک و ذخیره کردن وسائل تخریبیدر آستانه ی نابودی قرار دارد..

۱۶

قائل شدن وضعیت دیالکتیکی برای کدام مورد، از هسته های اصلی بینش ابزاری است؟
 اندیشهاشیاءطبیعتتاریخ*

۱۷

بنا بر فرموده امام علی (ع) در عبارت "و هولباس التقوی "منظور از جامعه تقوی چیست
حج شهادت روزه جهاد*

۱۸

سوسیالیست های ایده آلیست ، به کدام اصل سوسیالیستهای مارکسیستی بی توجه هستند؟
تضاد در طبیعتحرکت در اشیا و طبیعتسیر منطقی تسلسل تاریخی
تضاد در درون اشیا

۱۹

دو شیوه ی مختلف که برای توجیه تکامل تاریخ وجود دارد کدامند؟
ابزاری- دیالتیکی   ابزاری- انسانیابزاری- متافیزیکیانسانی- متافیزیکی 

۲۰

کدام گزینه بیان کننده ی ماهیّت واقعی حرکت تاریخ است؟
سیر تکاملی تاریخ جبری و لایتخلف است.
حرکت تاریخی هیچگاه راکد و ساکن نمی شود.
هر جامعه ای لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است.
تاریخ در مجموع یک سیر تکاملی را طی می کند.*

 

کلید سوالات درپایین آنها گذاشته شده است  کلید کاملا صحیح می باشد

 

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif


  ۱

قیام هایی نظیر « شعوبیه» و « علویان » بر علیه خلفا، مؤیّد کدام مطلب است؟
نابسامانی ها همواره مولود نارسایی ایدئولوژی و مقررات موجود است
هدف از نابسامانی ها، وضع مقررات جدید است.
علّت برخی از نابسامانی ها، عدم اجرای مقررات موجود است.
هدف از ایجاد نابسامانی ها، تأمین منافع اقتصادی محرومان است.

۲

حضرت علی(ع) در تشریح سوره ی اعراف از کدام فضیلت به عنوان «جامه ی تقوا» یاد می کند؟
شهادتجهاد ایمانایثار

۳

منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان           
تحصیل کرده ها و بیسوادهاطبقه روشنفکر و تاریک اندیشانقلابیون و محافظه کاران

۴

این اصل که در درون اجزاء هر چیز تضاد وجود دارد، خاص کدام تفکر است؟
متافیزیکیدیالکتیکیانسانی و فطریالف و ج

۵

نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم سوسیالیسمسوسیالیسم تخیلی فلسفی

۶

در آینده، نبردهای انسان، بیشتر چه ماهیّتی پیدا خواهد کرد؟
ایدئو لوژیکیاقتصادیطبقاتیسیاسی

۷

همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ................توصیفی از شهادت است.
آگاهانه و اختیاری است.از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه است
در راه هدفی مقدس استهم شأن زندگی و حیات است.

۸

کدام یک از کشورهای زیر بدون عبور از کاپیتالیسم به سوسیالیسم رسیده اند؟
چین آمریکاانگلیسفرانسه

۹

در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است.

۱۰

حضرت علی(ع) جهادهایی را که شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارند به چه سلاحی تشبیه کرده است؟
زرهسپر کلاه خودشمشیر 

۱۱

کدام مورد از باورهای بینش دیالکتیکی طبیعت نیست؟
طبیعت حرکت و تکاپوی دائم است.هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است.
جدال درونی اشیاء پیوسته رو به کاهش است تا به سکون و آرامش برسد
حرکت از تضاد ناشی می شود.

۱۲

تقوای شهیدان، کدام نوع از تقوا است؟
تقوای عامتقوای خاصتقوای خاص الخاصتقوای عام العام

۱۳

طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک، کدام تفکر را غیر دیالکتیکی می دانند؟
متافیزیکی سوسیالیستیاومانیسمایده آلیسم

۱۴

منظور از« آب شیرین» و«آب شور»  در این بیت مولوی چیست؟
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور          در خلایق می رود تا نفخ صور
تضاد درونی در میان اشیاءخصلت های متضاد عالی و دانی در انسان
غریزه ی دینی و غریزه ی اخلاقی در انسانعوامل فردی و اجتماعی در حرکت جامعه

۱۵

کدام مورد، نظر انیشتن در باره ی آینده ی بشریت است؟
معتقدند که انسان در راه تکامل فکری و اخلاقی و معنوی پیش به می‏رود.
شر و فساد را لازمه لاینفک حیات بشری ، و عاقلانه‏ترین کار را خاتمه دادن به زندگیمی دانند.
شر و فساد را معلول مالکیت فردی ، و تکامل ابزاری را دفع کننده ی آن می دانند. 
معتقدند که بشر در اثر پیشرفت تکنیک و ذخیره کردن وسائل تخریبیدر آستانه ی نابودی قرار دارد..

۱۶

قائل شدن وضعیت دیالکتیکی برای کدام مورد، از هسته های اصلی بینش ابزاری است؟
 اندیشهاشیاءطبیعتتاریخ

۱۷

بنا بر فرموده امام علی (ع) در عبارت "و هولباس التقوی "منظور از جامعه تقوی چیست
حج شهادت روزه جهاد

۱۸

سوسیالیست های ایده آلیست ، به کدام اصل سوسیالیستهای مارکسیستی بی توجه هستند؟
تضاد در طبیعتحرکت در اشیا و طبیعت
سیر منطقی تسلسل تاریخیتضاد در درون اشیا

۱۹

دو شیوه ی مختلف که برای توجیه تکامل تاریخ وجود دارد کدامند؟
ابزاری- دیالتیکی    ابزاری- انسانیابزاری- متافیزیکیانسانی- متافیزیکی 

۲۰

کدام گزینه بیان کننده ی ماهیّت واقعی حرکت تاریخ است؟
سیر تکاملی تاریخ جبری و لایتخلف است.حرکت تاریخی هیچگاه راکد و ساکن نمی شود.
هر جامعه ای لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است.
تاریخ در مجموع یک سیر تکاملی را طی می کند.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

د

د

الف

ب

ج

ب

ج

د

ج

ب

ب

د

ب

ب

د

الف

ج

د

ب

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

 

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif


  

Skip Navigation Links


 ۱

دو شیوه ی مختلف که برای توجیه تکامل تاریخ وجود دارد کدامند؟
ابزاری- دیالتیکی      ابزاری- انسانیابزاری- متافیزیکیانسانی- متافیزیکی 

۲

کدام یک از امور زیر تحت ضابطه کلی در نمی آیند؟  تاریخطبیعت تصادف جامعه

۳

در حرکت دینامیکیِ انسان به سوی کمالات انسانی، اصل بر این است که انسان......
ساخته شودپرورش داده شودمسخ شودبازسازی شود

۴

قبل از شهادت امام حسین(ع)، گریه کردن بر چه کسی مظهر شر کت در حماسه ی شهید بود؟
امام علی(ع)امام حسن(ع)حمزه بن ابیطالبجعفربن ابیطالب

۵

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند.
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

۶

بشر هر چه به پیش می رود، نبردهای او بیشترجنبه ی .....................پیدا خواهد کرد.
مادی فرهنگی آزادی از مالکیتمعنوی و ایدئولوژی

۷

به وجود آمدن آب از اکسیژن و هیدروژن ، مبین این است که..............
همیشه ترکیب از تبدّل ناشی می شود      بدون تبدّل هم ترکیب به وجود می آید
تبدّل و ترکیب لازم و ملزوم هم هستند   همه ی ترکیب ها از الگوی همگی تبعیت می کنند

۸

کدام گزینه با بینش دیالکتیکی طبیعت سازگار نیست؟
هر چیز در شرایط خاص، غیر از آن چیز است در شرایط دیگر.
یک چیز در شرایط خاص، عیناً همان چیز است در شرایط دیگر.
هر چیز در هر لحظه غیر از آن است که در لحظه ی پیش بود.
هیچ چیز در طبیعت منفرد نیست و در ارتباط با چیز دیگر است.

۹

از نظر شهید مطهری« جهاد و امر به معروف » چه ماهیتی دارند؟
طبقاتیانسانی مذهبی فطری

۱۰

کدام یک از حرکتهای زیر در اثر عدم اجرای مقررات و نظامات موجود صورت گرفته است؟
قیام شعوبیهنهضت مشروطیتقیام علویانالف و ج

۱۱

 اصل انتظار فرج از چه‏ اصل کلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود؟
اصل ابتلاءاصل معاداصل حرمت  یاس از روح اللهاصل قضا و قدر الهی

۱۲

راز بقای امام حسین(ع) این است که نهضت او دو بعد...............دارد.
حماسی–عاطفی       عقلی- حماسیعقلی- عاطفیعقلی- مذهبی

۱۳

بینش انسانی با کدام باور ابزارگرایان درباره ی نهضت های پیشبرنده موافق نیست؟
نهضت های پیشبرنده از ناحیه ی محرومان و مستضعفان صورت می گیرد.
این نهضت ها،در جهت تأمین نیازهای مادّی صورت می گیرد.
تکامل ابزار تولید، نظامات موجود را دگرگون و نظامات دیگر به جای آنها جانشین می کنند.
بینش انسانی با همه ی موارد مخالف است.

۱۴

مرگی که در اثر بلایای طبیعی به وجود می آید، چه نوع مرگی است؟ طبیعی  اخترامیناشی از جنایتمساوی با جنایت

۱۵

نظریه طفره درکدام مکتب است فئودالیسم سوسیالیسمسوسیالیسم تخیلی فلسفی

۱۶

 از نظر روانشناسی انسان چگونه تعریف شده  است ؟                   
 یک سلسله‏ غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است
 یک سلسله غرائز عالی‏ و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه‏ زیبائی
انسان موجودی مختار تعریف شده است
 مرکب  از یک سلسله‏ غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است و یک سلسله غرائز عالی‏ و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه‏ زیبائی که ارکان اولین شخصیت انسانی انسان و ما به الامتیاز انسان از سایر حیوانات است

۱۷

تأثیر گذاری «  انسان » و«  محیط » در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
انسان بر روی طبیعت تأثیر می گذارد  طبیعت بر روی انسان تأثیر می گذارد
انسان بر طبیعت،و طبیعت بر انسان تأثیر می گذاردنه انسان بر طبیعت تأثیرگذار است و نه طبیعت بر انسان

۱۸

تحقق نیافتن پیش بینی ابزار گرایان برای به وجود آمدن انقلاب کارگری در انگلیس و فرانسه مؤیّد چیست؟
گاه سیر تاریخی با جهش ناگهانی مواجه می شود.تاریخ همواره از میان اضداد عبور می کند.
تسلسل منطقی حلقات تاریخی صحّت نداردحوادث تاریخی فلسفه گرا و ضابطه مند است .

۱۹

در کدامیک از آیه های زیر به آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت نوید داده شده است؟
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی‏ الصالحون
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ ما کانوا یحذرون
 
قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین

۲۰

آیه ی شریفه ی «لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَماتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّاتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا اللّهُ یُحِبُّالْمُحْسِنِینَچه نکاتی از معارف قرآنی را در بر دارد؟
درجات و مراتب ایمان و تقوا     فلسفه حیات و حقوق انسان
طبقات گوناگون افراد و حقوق آنهاموارد الف و ب
http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

ج

ب

ج

الف

د

ب

ب

ب

د

ج

ج

د

ب

د

د

ج

ج

د

د

 

 

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif 

  

Skip Navigation Links


 ۱

ما هنگامی که معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن‏ طبیعت به طور کلی و عام و شامل نیابیم،  نام ...................را بر آن می گذاریم
تضادتصادفبی نظمیتقدیر

۲

کدام مطلب از بینش ابزاری نمی باشد نزاع اثبات و انکاردرهر چیزی وجود دارد
هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تاثیرسایر اجزاء استتغییر پذیری سنتها در هر دوره ای

۳

حالت  ضد ضد از دیدگاه شهید مطهری با چه واژه ای بیان شده است  تزسنتزآنتی تزهمه موارد

۴

منظور عبارت « لکل فرعون موسی»چیست؟
هر پیامبری بر علیه مستکبری قیام کرده است.به ازای هرظالمی، حق طلبی وجود دارددشمنان ستمگران،در میان خود آنهاستمبارزه حق و باطل همیشگی و مداوم است.

۵

از اینکه قرآن می گوید بهشت هشت درب دارد ،کدام مطلب استنباط می شود؟
در بهشت طبقات مختلف حاکم است.در بهشت درجات مختلف وجود دارد.
در بهشت ازدحام رستگاران وجود دارد.در بهشت درهای هشتگانه مفهوم مجازی دارد.

۶

شهید مطهری از کدام شب به عنوان « شب شهید» یاد می کند؟
شب عاشورا شب 21  رمضانشب 19  رمضان  شب شهادت یاسر(اولین شهید در راه اسلام

۷

حضرت علی(ع)  جهاد را به کدام آلات جنگی تشبیه کرده است؟
شمشیر و نیزه    سپرو نیزه سپر و زره  زره و نیزه

۸

در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است.

۹

کدام یک از گزینه های زیر، در واقع بحثی در علوم تجربی است واز مختصات هیچ مکتبی شمرده نمی شود؟
جهش در طبیعتتضاد در طبیعتحرکت در طبیعتتضاد درونی در اشیا

۱۰

منظور « انسان بزرگ » از نظر الهیون چیست؟ طبیعتجهان انسانتاریخ

۱۱

از نظر پیامبر(ص) کسی که جهاد نکرده و لااقل اندیشه ی جهاد را در دل خود نپروریده است، چگونه خواهد مُرد؟ با نوعی از نفاق  با دردهای جسمی و روحیدر نهایت پستی و خواریدر جهل و نادانی

۱۲

« قیام یمانی » که قبل از ظهور صورت می گیرد، کدام مطلب را نفی می کند؟
از شرایط ظهور این است که تمام حق طلبان از بین رفته باشند.
ظهور تحقق نمی پذیرد مگر اینکه اشقیا به نهایت کار خود برسند.
گروهی از حق طلبان زمینه ی ظهور امام را فراهم می کنند.
قبل از ظهور امام، ظلم و ستم به کلی از بین می رود.

۱۳

درطول تاریخ گذشته نبردهای انسان بشراز کدام جنبه است تضادهای جزئی تضادها به صورت جزئی و تدریجی ایدئولوژیک و ارزشی ایدئولوژیک

۱۴

از نظر کتاب « تاریخ و تمدّن »، تأکید زیاد بر کدام یک از موارد زیر، ویژه ی دین اسلام است؟
عصمت و پاکدامنیایثار و فدارکاریقدرت و قوّتایمان و اخلاص

۱۵

بنا بر فرموده امام علی (ع) در عبارت "و هولباس التقوی "منظور از جامعه تقوی چیست
حج شهادت روزه جهاد

۱۶

جامعه از کدام دیدگاه « مرکب واقعی» است؟ روانشناسیجامعه شناسیفلسفی منطقی

۱۷

در بینش ابزاری، چه عاملی « روشنفکری » را مشخّص می کند؟
وضع طبقاتیسواد و معلوماتبینش سیاسیپشتوانه فرهنگی

۱۸

منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان     تحصیل کرده ها و بیسوادهاطبقه روشنفکر و تاریک اندیشانقلابیون و محافظه کاران

۱۹

نقطه مقابل بینش ابزاری کدام بینش است دیالکتیکی فطری فئو دالیسم انسانی و فطری

۲۰

از نظر شهید مطهری« جهاد و امر به معروف » چه ماهیتی دارند؟ طبقاتیانسانی مذهبی فطری 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

د

ب

د

ب

الف

ج

الف

الف

ب

الف

الف

ج

ج

د

ج

الف

ج

د

ب

 

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif 

  

۱

تعبیر " سراج منیر " در قرآن برای چه کسی آمده است ؟
 شهیدحضرت پیامبر (ص)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)

۲

کدام مورد از مشخصات انتظار بزرگ است ؟
برقراری مساوات کاملخوشبینی به آینده بشریتعمران تمام زمینهرسه مورد.

۳

انسانِ قرآن برای نجات ایمان جامعه : هجرت می کندجهاد می کندنصیحت می کنددعا می کند

۴

کدامیک از مکاتب ذیل بر اساس تسلسل منطقی تاریخی بنا شده است ؟
سوسیالیسم مارکسیسمسوسیالیسم ایده آلیستسوسیالیسم تخیلیفئودالیسم

۵

کاپیتالیسم به معنای سرمایه‌داری حلقۀ متوسط میان کدام مکاتب است؟
فئودالیسم و سوسیالیسم   مارکسیسم و ایدئالیسم سوسیالیسم و سکولاریسم
سکولاریسم و فئودالیسم

۶

 • امید و آرزوی تحقق اندیشه سعادت نهایی بشریت در روایات اسلامی ........................ خوانده شده است. 
  انتظار فرجعنصر خوش بینیاصلاح جامعهامید

۷

کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
جامعه طبق طبیعت خود عمل می کند و عمل و عکس العملش طبق یک سلسله قوانین کلی قابل توضیح است.
امور تصادفی تحت ضابطه کلی در نمی آید و قانون علمی نمی تواند داشته باشد
قوانین علمی عبارات است از جریانات تصادفی طبیعت
تاریخ آنگاه فلسفه دارد و آنگاه تحت ضابطه و قاعده کلی در می آید و مایه تذکر و درس آموزی است که جامعه از خودش شخصیت داشته باشد.

۸

نبردهای پیشبرنده که تاریخ و انسانیت را به جلو برده اند و تکامل بخشیده اند، نبرد میان ................ و ............................ است.
انسان متعالی مسلک و انسان بی مسلکانسان وابسته به ایدئولوژی و انسان فاقد آرمان
انسان وارسته از خودخواهی و انسان خودخواههر سه مورد

۹

آیه شریفه "وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ" به چه موضوعی اشاره دارد ؟ به حق پیوستگی شهیدمنطق شهیدحق شهیدمسئولیت شهید

۱۰

علت پذیرش اندیشه"پیروزی نهایی اسلام"در میان همه فرق و مذاهب اسلامی چیست ؟
خوش بینانه بودن آنفطری بودن آنریشه قرآنی آنبرانگیزاننده بودن

۱۱

شیوه های توجیه و تشریح تکامل تاریخ کدام گزینه نیست ؟
بینش دیالکتیکیبینش فطریبینش ابزاریبینش علمی

۱۲

اصل اینکه جهان در مجموع خود یک " واحد" است و جهان انسان بزرگ و انسان جهان کوچک است، توسط چه گروهی مطرح شده است ؟الهیونمادیونمنطقیونهیچکدام

۱۳

کدام‌یک از نتایج بینش ابزاری تاریخ نیست؟
نوسانات تاریخ    اصلاحات    ایجاد نابسامانی‌ها   قداست مبارزه

۱۴

 • هنگامیکه معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن طبیعت بطور کلی و عام بنامیم، نام ..................  روی آن می گذاریم.طبیعیتصادفقانونهیچکدام

۱۵

کدامیک از آیات شریف ذیل اشاره به انتظار سازنده و پیروز نهایی حق بر باطل ندارد؟
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَاسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِمِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَامَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

۱۶

 • کدام‌یک از ویژگی‌های نقشِ دیالکتیکیِ طبیعت نیست؟

طبیعت در حرکت و تکاپوی همیشگی است.اجزاء طبیعت تحت تاثیر هم دیگرند.
طبیعت همۀ شئون معنوی و فرهنگی انسان را در برمی‌گیرد
 اشیاء دارای جدال درونی هستند که رو به فزونی است.

۱۷

انتظار فرج و امید بستن به آینده چند گونه است ؟ 
یک گونه- تحرک بخشدوگونه-تحرک بخش و امیدآفرینیک گونه –فلج کنندهدو گونه- تحرک بخش و فلج کننده

۱۸

کدامیک از گزینه های ذیل جز مشخصات انتظار بزرگ نمی باشد ؟
پیروزی نهایی صلاح و تقواحکومت جهانی واحدسازگاری انسان و طبیعتآمرزیده شدن گناهان

۱۹

این جمله از کیست ؟ " نزاع، مادر پیشرفتهاست"هراکلیت یونانیکنفسیوسافلاطونسقراط

۲۰

بدترین مرگها : مرگ اخترامیمرگ طبیعیخودکشیمرگ جنایت
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

د

ب

الف

الف

الف

ج

د

الف

ج

د

الف

الف

ب

ج

ج

د

د

الف

ج
http://www.ltms.medu.ir/Images/Logout0.gif  ۱

در بینش انسانی، طبیعت تاریخ چگونه است ؟
طبیعت معنویطبیعت مادیمزدوج از ماده و معنیمزدوج از علم و اقتصاد

۲

بر اساس منطق دیالکتیکی طبیعت، زیر بنای اجتماع ...........  است.
 اقتصاد ایماناخلاقاهداف

۳

کدامیک از جملات زیردرست است ؟
شهادت برای مغلوب کردن دشمن استگریه بر شهید احساس همدردی کردن با او و با بازماندگان اوست
راز بقای امام حسین(ع) اینست که نهضتش منطقی و شجاعانه است
گریه بر امام حسین نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کند

۴

کدام‌یک از نتایج بینش ابزاری تاریخ نیست؟
نوسانات تاریخ    اصلاحات    ایجاد نابسامانی‌ها   قداست مبارزه

۵

نهضت مشروطیت ایران نقض کننده کدامیک از اصول تفکر ابزاری تاریخ است ؟
مادی نبودن انگیزه تمام نهضتهاحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
وقوع  نهضتها بدلیل نابسامانی جامعه و نارسایی ایدئولوژیوقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۶

کدامیک از گزینه های ذیل از اصول منطق دیالکتیکی نیست ؟
اصل تضادوابستگی اشیا و تاثیر متقابل آنهااصل ثبات جامعهجهش در طبیعت و انقلاب

۷

این نظریه از کیست ؟" انحطاط تمدنها امری اجتناب ناپذیر نیست، ولی تاریخ بشریت در مجموع خود یک خط سیر تکاملی را طی کرده است." هرتزفلدرومن گیرشمنرومن گیرشمنفرانسوا دُس

۸

انسانِ قرآن برای نجات ایمان جامعه : هجرت می کندجهاد می کندنصیحت می کنددعا می کند

۹

اصطلاح "طفره" در فلسفه، عبور از نقطه ای به نقطه دیگر ........... عبور از یکی از راه هایی که آن دو را بهم وصل می کند، است. در ضمنبدونهمراهدرعین

۱۰

در بینش فطری تاریخ، پیشبرد تاریخ چگونه انجام می پذیرد ؟
نبرد بین نیروهای حق و باطل معنوینزاع بین انسان رسیده به معنویت و آزادی  با انسان منحط ماده پرست
نبرد گروه های طبقاتینزاع بین گروههای وابسته به ابزار تولیدی جدیدتر و و گروه های اجتماعی کهن

۱۱

کدامیک از گزینه های زیرنادرست است ؟
عکس العملی که جامعه در مورد شهید نشان می دهد صرفا به خود شهید تعلق ندارد
شهادت هم عمل و تکامل است و هم انتقال به جهان دیگر
بر اساس داستان شهادت حضرت حمزه و گریه براو ، اسلام با گریه بر میت موافق و مشوق است.
"مانی" مدعی معروف پیغمبری معتقد به رابطه زندان و زندانی در رابطه با انسان و مرگ بود

۱۲

 • اندیشه سعادت نهایی بشریت مشتمل بر کدام عنصر در سیر تکامل تاریخ است ؟

عنصر ابتر بودن تاریخعنصر اصلاحعنصر خوش بینیهیچکدام

۱۳

 • پدر دیالکتیک جدید کیست؟مارکسهگلفردریک نیچه

۱۴

 • هنگامیکه معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن طبیعت بطور کلی و عام بنامیم، نام ..................  روی آن می گذاریم.طبیعیتصادفقانونهیچکدام

۱۵

در بینش انسانی تاریخ حرکت انسان بسوی کمالات انسانی اش  از نوع حرکت .......... است نه ازنوع حرکات ......  .
دینامیکی - مکانیکیمکانیکی - دینامیکیغریزی - اخلاقیاخلاقی –غریزی

۱۶

کدامیک از آیات شریف ذیل اشاره به انتظار سازنده و پیروز نهایی حق بر باطل ندارد؟
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَاسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ
وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِمِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَامَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

۱۷

علت و مفهوم وجود هشت در مختلف برای بهشت، چیست؟
تزاحم مردمطبقات مختلفدرجات مختلفتسریع در حساب اعمال

۱۸

 از نظر قرآن آن جهاد پیشبرنده ای که از ابتدای تاریخ وجود داشته است ، چگونه ماهیتی دارد؟
معنوی و طبقاتیمعنوی و انسانیمادی و طبقاتی مادی و انسانی

۱۹

ایجاد نابسامانی ها در نظریه دیالکتیکی ............ و از نظر تفکر فطری ...... است.
مذموم –مورد ستایشمورد تقدیر –مشروعمشروع - نامشروعمذموم –نامشروع

۲۰

انتظار فرج و امید بستن به آینده چند گونه است ؟ 
یک گونه- تحرک بخشدوگونه-تحرک بخش و امیدآفرینیک گونه –فلج کننده
دو گونه- تحرک بخش و فلج کننده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الف

الف

د

الف

د

ج

ج

ب

ب

ب

ج

ج

ب

ب

الف

ج

ج

ب

ج

د

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif


http://www.ltms.medu.ir/Images/Logout0.gif 

         


 


۱

در کدام مدل فکری پیرامون تاریخ است که مبارزه برای مفاهیمی چون آزادی، توحید و نجات مستضعفان مشروع و مقدس است ؟
تفکر دیالکتیکی تاریختفکر ابزاری تاریختفکر فطری تاریخهر سه مورد

۲

کدام‌یک از ارکان شهادت نیست؟
فی سبیل الله باشد.در سرزمین دشمن باشد.آگاهانه باشد.جنایتی در آن وجود داشته باشد.

۳

 • اندیشه سعادت نهایی بشریت مشتمل بر کدام عنصر در سیر تکامل تاریخ است ؟

عنصر ابتر بودن تاریخعنصر اصلاحعنصر خوش بینیهیچکدام

۴

 سخن حضرت علی (ع)" وحَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَی أَسْیافِهمْ،"(همانا بینش های واقع بینانه خویش را بر شمشیرهای خود حمل می کردند.)  بیانگر چه مفهومی است ؟
مادی نبودن نهضتهای صدر اسلامحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
انحصار نهضتها در دست محرومانوقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۵

جمله ذیل تعریف کدامیک از گزینه هاست ؟ "تاریخ ماهیت و طبیعت مادی دارد و وجود دیالکتیکی"
ماتریالیسم تاریخینفی نفی (سنتز)مادیت تاریخالف و ج

۶

انسانِ قرآن برای نجات ایمان خود : هجرت می کندجهاد می کندعبادت می کنددعا می کند

۷

در تفکر دیالکتیکی واقعیت های خارجی وضع ........... دارند و اندیشه وضع ........  دارد.
دیالکتیکی –دیا لکتیکیدیالکتیکی - ثباتثبات - دیالکتیکیثبات –ثبات

۸

کدامیک از گزینه های زیرنادرست است ؟
عکس العملی که جامعه در مورد شهید نشان می دهد صرفا به خود شهید تعلق ندارد
شهادت هم عمل و تکامل است و هم انتقال به جهان دیگر
بر اساس داستان شهادت حضرت حمزه و گریه براو ، اسلام با گریه بر میت موافق و مشوق است.
"مانی" مدعی معروف پیغمبری معتقد به رابطه زندان و زندانی در رابطه با انسان و مرگ بود

۹

کدامیک از جملات زیردرست است ؟
شهادت برای مغلوب کردن دشمن استگریه بر شهید احساس همدردی کردن با او و با بازماندگان اوست
راز بقای امام حسین(ع) اینست که نهضتش منطقی و شجاعانه است
گریه بر امام حسین نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کند

۱۰

نهضتهای ابراهیم (ع)، موسی(ع)، پیامبر(ص) و امام حسین (ع) مثالی نقض برای کدام اصل تفکر ابزاری تاریخ است ؟
مادی نبودن انگیزه تمام نهضتهاحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
وقوع  نهضتها بدلیل نابسامانی جامعه و نارسایی ایدئولوژی وقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۱۱

از نظر طرفداران تفکر متافیزیکی، شرط لازم دوام فیض از جانب باری تعالی چیست ؟
تضاد به معنی تزاحم عناصر طبیعتتضاد به معنی امتناع جمع نقیضین
وابستگی اشیا و تاثیر متقابل آنهاجریان دائم و حرکت اشیا

۱۲

بر اساس تفکر دیالکتیکی تاریخ، تکامل جمع میان ...... است، که یکی به دیگری تبدیل شده است. دو اصلدو ضددو اساسهیچکدام

۱۳

حماسه کربلا از آن جهت که به کشندگان منتسب است، .......... است و از آن جهت که به امام(ع) و یارانش منتسب است، شهادت است.جنایتشهادتهلاکتهیچکدام

۱۴

کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
جامعه طبق طبیعت خود عمل می کند و عمل و عکس العملش طبق یک سلسله قوانین کلی قابل توضیح است.
امور تصادفی تحت ضابطه کلی در نمی آید و قانون علمی نمی تواند داشته باشد
قوانین علمی عبارات است از جریانات تصادفی طبیعت
تاریخ آنگاه فلسفه دارد و آنگاه تحت ضابطه و قاعده کلی در می آید و مایه تذکر و درس آموزی است که جامعه از خودش شخصیت داشته باشد.

۱۵

تعبیر و تفسیر قرآن همانند تاریخ از کدام نوع تفکر تاریخی است؟
تفکر دیالکتیکی تاریختفکر فطری تاریختفکر ابزاری تاریخهیچکدام

۱۶

نبردهای پیشبرنده که تاریخ و انسانیت را به جلو برده اند و تکامل بخشیده اند، نبرد میان ................ و ............................ است. انسان متعالی مسلک و انسان بی مسلکانسان وابسته به ایدئولوژی و انسان فاقد آرمان
انسان وارسته از خودخواهی و انسان خودخواههر سه مورد

۱۷

 • هنگامیکه معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن طبیعت بطور کلی و عام بنامیم، نام ..................  روی آن می گذاریم.طبیعیتصادفقانونهیچکدام

۱۸

طبیعت از مرحله ای به مرحله ای دیگر منتقل می شود و راه ............... خود را می پیماید.
تکاملاز پیش برنامه ریزی شدهغاییپیشرفت

۱۹

قیامهای شعوبیه و علویین در دوره خلفا، شاهد نقضی است بر اصل ................... در تفکر ابزاری تاریخ .
مادی نبودن انگیزه تمام نهضتهاحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
وقوع  نهضتها بدلیل نابسامانی جامعه و نارسایی ایدئولوژینهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۲۰

ضد ضد که آن را ..........  می نامیم ترکیبی است از تز و آنتی تز- سنتزسنتز-آنتی تزتز-آنتی تزتز-سنتز1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ج

ب

ج

الف

د

الف

الف

ج

د

ب

الف

ب

الف

ج

ب

د

ب

الف

ج

ب

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

http://ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

ردیف

سوالات آزمون -قدرت اله محمودلو از مرند

 

۱

کدام گزینه نادرست است ؟
در طول تاریخ نبردهای انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده است

انسان به تدریج به سوی کمال خود یعنی انسان ایده ال و جامعه ایده ال نزدیک می شود
نبردهای پیشبرنده ماهیتی طبقاتی و صف آرایی کهنه و نو است.
روند تکاملی تاریخ به سمت استقرار حکومت عدالت پیش می رود.

۲

این جمله از کیست ؟ " نزاع، مادر پیشرفتهاست"

هراکلیت یونانیکنفسیوسافلاطونسقراط

۳

در آیه شریفه "یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا" چه مفهومی گنجانده شده است ؟
شاهد بودن پیامبر بر اعمالظلمت زدایی توام با سوختن و روشن کردن برای شهید
ظلمت زدایی توام با سوختن و روشن کردن برای پیامبرماموریت پیامبر برای شهود و تبشیر امت

۴

 • کدام‌یک از ویژگی‌های نقشِ دیالکتیکیِ طبیعت نیست؟
  طبیعت در حرکت و تکاپوی همیشگی است.اجزاء طبیعت تحت تاثیر هم دیگرند.
  طبیعت همۀ شئون معنوی و فرهنگی انسان را در برمی‌گیرد اشیاء دارای جدال درونی هستند که رو به فزونی است.

۵

مساله انتظار فرج چه نوع موضوعی است؟
سیاسی ـ اجتماعی       فلسفی ـ اجتماعیدینی ـ اسلامیگزینۀ ب و ج

۶

آیه شریفه "وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ" به چه موضوعی اشاره دارد ؟
به حق پیوستگی شهیدمنطق شهیدحق شهیدمسئولیت شهید

۷

 • کدام اصل از اصول مسلّم در زیست‌شناسی است؟انواع میان بینش دیالکتیکی و فطری    
  جهش در طبیعت و انقلاب در تاریخ نشأت گرفتن حرکت از تضاد               
  گزینۀ الف و ب

۸

 • پدر دیالکتیک جدید کیست؟مارکسهگلفردریک نیچه

۹

 • قهرمان ماتریالیسم دیالکتیک کیست ؟
  مارکسهگلفردریک نیچه

۱۰

کدامیک از آیات شریف ذیل اشاره به انتظار سازنده و پیروز نهایی حق بر باطل ندارد؟
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَاسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِمِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَامَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

۱۱

در بینش انسانی، طبیعت تاریخ چگونه است ؟ طبیعت معنویطبیعت مادی
مزدوج از ماده و معنیمزدوج از علم و اقتصاد

۱۲

ضد ضد که آن را ..........  می نامیم ترکیبی است از تز و ................... .
آنتی تز- سنتزسنتز-آنتی تزتز-آنتی تزتز-سنتز

۱۳

کدامیک از موارد ذیل جز آثار منفی ترک جهاد است ؟
از دست دادن بصیرت و بینشگرفته شدن نعمت دولت حق
محرومیت از انصاف دیگرانهرسه مورد

۱۴

 • آیه شریفه " اِنَّ الله لا یغیِّر ما بِقَومِِ حتّی یغَیّروا ما باَنفسِهم" اشاره به چه موضوعی دارد؟

زندگی امت ها تنبه برای دیگرانتغییر سنت تاریخ بر اساس تغییر رفتار مردم
حیات و ممات اقوام و امت هاتغییر ناپذیری سنت ها

۱۵

قداست شهادت در فداکردن ......... تمام هستی خود است در راه ........................ .
آگاهانه - کشورآگاهانه –هدف مقدسعاشقانه - کشور
شجاعانه- دفاع از جان و ناموس

۱۶

در تفکر تسلسل منطقی تاریخی،  "مبارزه و جهاد"چه ارزشی دارد؟
تنها در حالت دفاع، مشروع استضرورتی ندارد که انجام شود
چون شرط انتقال تاریخ است مقدس استدر حالت دفاع، مقدس است

۱۷

کدامیک از گزینه های ذیل جز مشخصات انتظار بزرگ نمی باشد ؟
پیروزی نهایی صلاح و تقواحکومت جهانی واحد
سازگاری انسان و طبیعتآمرزیده شدن گناهان

۱۸

اجرای ایده "پیروزی نهایی حق بر باطل"در روایات متواتر اسلامی توسط چه کسی پیش بینی شده است ؟

پیامبر (ص)مهدی (عج)علی (ع)مصلح

۱۹

علت پذیرش اندیشه"پیروزی نهایی اسلام"در میان همه فرق و مذاهب اسلامی چیست ؟
خوش بینانه بودن آنفطری بودن آنریشه قرآنی آنبرانگیزاننده بودن

۲۰

کدامیک از جملات زیردرست است ؟
شهادت برای مغلوب کردن دشمن است
گریه بر شهید احساس همدردی کردن با او و با بازماندگان اوست
راز بقای امام حسین(ع) اینست که نهضتش منطقی و شجاعانه است
گریه بر امام حسین نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کندقدرت اله محمودلو معاون پرورشی دبستان شیخ الاسلام مرند 09148277800

۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ج الف ج ج د الف ج ب الف ج الف ب د ب ب ج د ب ج د

 به ادامه مطلب برید

http://ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

 

سوالات آنلاین قیام وانقلاب مهدی شماره 1وجواب درپایین سوالات

جواب صحیح سوالات شماره 1  آنلاین بالا:

1-د   *      2-الف*          3-           4- الف*       5-              6-  د*       7-          8-  الف*

9- د*   10- ب*   11- ب*   12-     13-  الف*   14-  د*   15- الف*   16-  د*   17- الف*  18-د* 

  19-           20- د ا*

نمونه سوالات آنلاین شماره 2

جواب صحیح سوالات آنلاین شماره 2 بالا:

1-الف   *      2-د*          3-           4- ج*       5-    ب*          6-ب   *       7-   ج       8-  الف  *

9- ج*   10- ج*   11- ب*   12-     13-     *   14-  *   15- ب  *   16-  *   17- ب  *  18-الف * 

  19-ج           20-  ج*

 نمونه سوالات آنلاین شماره 3

 

 

جواب صحیح سوالات آنلاین شماره 3 بالا:

1-  *      2-د*          3-   ب*        4-د*       5-    ج*          6-ج   *       7-   د      8-      *

9-الف*   10- الف*   11- الف*   12- الف*      13- ج*        14- ب*     15- ج  *   16-د *   17- ب  *  18-د *       19-د           20-  ب*

http://ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

 

ردیف

سوالات آزمون

 

۱

کدام گزینه نادرست است ؟
در طول تاریخ نبردهای انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده است

انسان به تدریج به سوی کمال خود یعنی انسان ایده ال و جامعه ایده ال نزدیک می شود
نبردهای پیشبرنده ماهیتی طبقاتی و صف آرایی کهنه و نو است.
روند تکاملی تاریخ به سمت استقرار حکومت عدالت پیش می رود.

۲

این جمله از کیست ؟ " نزاع، مادر پیشرفتهاست"

*
هراکلیت یونانی    کنفسیوسافلاطونسقراط

۳

در آیه شریفه "یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا" چه مفهومی گنجانده شده است ؟
شاهد بودن پیامبر بر اعمالظلمت زدایی توام با سوختن و روشن کردن برای شهید
ظلمت زدایی توام با سوختن و روشن کردن برای پیامبرماموریت پیامبر برای شهود و تبشیر امت

۴

 • کدام‌یک از ویژگی‌های نقشِ دیالکتیکیِ طبیعت نیست؟
  طبیعت در حرکت و تکاپوی همیشگی است.اجزاء طبیعت تحت تاثیر هم دیگرند.
  طبیعت همۀ شئون معنوی و فرهنگی انسان را در برمی‌گیرد اشیاء دارای جدال درونی هستند که رو به فزونی است.

۵

مساله انتظار فرج چه نوع موضوعی است؟
سیاسی ـ اجتماعی       فلسفی ـ اجتماعیدینی ـ اسلامیگزینۀ ب و ج

۶

آیه شریفه "وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ" به چه موضوعی اشاره دارد ؟
به حق پیوستگی شهیدمنطق شهیدحق شهیدمسئولیت شهید

۷

 • کدام اصل از اصول مسلّم در زیست‌شناسی است؟انواع میان بینش دیالکتیکی و فطری    
  جهش در طبیعت و انقلاب در تاریخ نشأت گرفتن حرکت از تضاد               
  گزینۀ الف و ب

۸

 • پدر دیالکتیک جدید کیست؟مارکسهگلفردریک نیچه

۹

 • قهرمان ماتریالیسم دیالکتیک کیست ؟
  *
  مارکسهگلفردریک نیچه

۱۰

کدامیک از آیات شریف ذیل اشاره به انتظار سازنده و پیروز نهایی حق بر باطل ندارد؟
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَاسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِمِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَامَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

۱۱

در بینش انسانی، طبیعت تاریخ چگونه است ؟ طبیعت معنویطبیعت مادی
مزدوج از ماده و معنیمزدوج از علم و اقتصاد

۱۲

ضد ضد که آن را ..........  می نامیم ترکیبی است از تز و ................... .
آنتی تز- سنتزسنتز-آنتی تزتز-آنتی تزتز-سنتز

۱۳

کدامیک از موارد ذیل جز آثار منفی ترک جهاد است ؟
از دست دادن بصیرت و بینشگرفته شدن نعمت دولت حق
محرومیت از انصاف دیگرانهرسه مورد

۱۴

 • آیه شریفه " اِنَّ الله لا یغیِّر ما بِقَومِِ حتّی یغَیّروا ما باَنفسِهم" اشاره به چه موضوعی دارد؟

زندگی امت ها تنبه برای دیگرانتغییر سنت تاریخ بر اساس تغییر رفتار مردم
حیات و ممات اقوام و امت هاتغییر ناپذیری سنت ها

۱۵

قداست شهادت در فداکردن ......... تمام هستی خود است در راه ........................ .
آگاهانه - کشورآگاهانه –هدف مقدسعاشقانه - کشور
شجاعانه- دفاع از جان و ناموس

۱۶

در تفکر تسلسل منطقی تاریخی،  "مبارزه و جهاد"چه ارزشی دارد؟
تنها در حالت دفاع، مشروع استضرورتی ندارد که انجام شود
چون شرط انتقال تاریخ است مقدس استدر حالت دفاع، مقدس است

۱۷

کدامیک از گزینه های ذیل جز مشخصات انتظار بزرگ نمی باشد ؟
پیروزی نهایی صلاح و تقواحکومت جهانی واحد
سازگاری انسان و طبیعتآمرزیده شدن گناهان

۱۸

اجرای ایده "پیروزی نهایی حق بر باطل"در روایات متواتر اسلامی توسط چه کسی پیش بینی شده است ؟

پیامبر (ص)مهدی (عج)علی (ع)مصلح

۱۹

علت پذیرش اندیشه"پیروزی نهایی اسلام"در میان همه فرق و مذاهب اسلامی چیست ؟
خوش بینانه بودن آنفطری بودن آنریشه قرآنی آنبرانگیزاننده بودن

۲۰

کدامیک از جملات زیردرست است ؟
شهادت برای مغلوب کردن دشمن است
گریه بر شهید احساس همدردی کردن با او و با بازماندگان اوست
راز بقای امام حسین(ع) اینست که نهضتش منطقی و شجاعانه است
گریه بر امام حسین نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کند*http://ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

 

ردیف

سوالات آزمون

۱

 از نظر قرآن آن جهاد پیشبرنده ای که از ابتدای تاریخ وجود داشته است ، چگونه ماهیتی دارد؟

معنوی و طبقاتیمعنوی و انسانی*مادی و طبقاتی مادی و انسانی

۲

حدیث شریف "ما مِنْ قَطْرَهٍ أَحَبَّإِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِن قَطْرَهِدَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ" در باب اهمیت چه موضوعی است ؟
قداست شهیدخون شهید*جاودانگی شهیدمنطق شهید

۳

 • اندیشه سعادت نهایی بشریت مشتمل بر کدام عنصر در سیر تکامل تاریخ است ؟

عنصر ابتر بودن تاریخعنصر اصلاح*عنصر خوش بینیهیچکدام

۴

 • امید و آرزوی تحقق اندیشه سعادت نهایی بشریت در روایات اسلامی ........................ خوانده شده است. 
  انتظار فرج*عنصر خوش بینیاصلاح جامعهامید

۵

بر اساس منطق دیالکتیکی طبیعت، زیر بنای اجتماع ...........  است.
 اقتصاد *ایماناخلاقاهداف

۶

نفی نفی مساوی است با ...........  . تزرجعتتضاداثبات*

۷

 سخن حضرت علی (ع)" وحَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَی أَسْیافِهمْ،"(همانا بینش های واقع بینانه خویش را بر شمشیرهای خود حمل می کردند.)  بیانگر چه مفهومی است ؟

مادی نبودن نهضتهای صدر اسلامحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
انحصار نهضتها در دست محرومانوقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۸

در نظریه دیالکتیکی تاریخ، به لحاظ فلسفی چه رابطه ای میان عناصر مثلث " تز، آنتی تز و سنتز "وجود دارد؟
دو تبدل و یک ترکیب*دو ترکیب و یک تبدلسه ترکیب 
سه تبدل

۹

باقی ماندن کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بر اوج کاپیتالیسم، شاهد نقض کدام اصل است ؟
اصل تسلسل منطقی حلقات تاریخ
حضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
وقوع  نهضتها به دلیل نابسامانی جامعه و نارسایی ایدئولوژی
وقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۱۰

در منطق اسلام بصیرت، زاده ی چیست ؟ شهادتعمل*علمنور درونی

۱۱

ارکان شهادت کدام است ؟ فی سبیل الله باشدآگاهانه باشدشجاعانه  باشد
الف و ب*

۱۲

کدامیک از موارد ذیل جز آثار منفی ترک جهاد است ؟
از دست دادن بصیرت و بینش*گرفته شدن نعمت دولت حق
محرومیت از انصاف دیگرانهرسه مورد*

۱۳

قداست شهادت در فداکردن ......... تمام هستی خود است در راه ........................ .
آگاهانه - کشورآگاهانه –هدف مقدس*عاشقانه - کشور
شجاعانه- دفاع از جان و ناموس

۱۴

بر اساس منطق دیالکتیکی همانگونه که انسان ابزار است، ابزار هم به نوبه خود ........   است.
علم ساز منطق سازانسان ساز*هیچکدام

۱۵

ایجاد نابسامانی ها در نظریه دیالکتیکی ............ و از نظر تفکر فطری ...... است.
مذموم –مورد ستایشمورد تقدیر –مشروعمشروع – نامشروع*مذموم –نامشروع

۱۶

در تفکر تسلسل منطقی تاریخی،  "مبارزه و جهاد"چه ارزشی دارد؟ تنها در حالت دفاع، مشروع است
ضرورتی ندارد که انجام شودچون شرط انتقال تاریخ است مقدس است
در حالت دفاع، مقدس است

۱۷

کدام‌یک از جملات زیر درست است؟
در تفکر دیالکتیکی تنها میان اجزاء طبیعت جنگ و تضاد وجود دارد.
در تفکر دیالکتیکی حرکت طبیعت به صورت مثلث (تز، سنتز،آنتی‌تز) است.
در تفکر دیالکتیکی تکامل به معنای جنگ اجزاء طبیعت است.
تفکر اسلامی تفکری دیالکتیکی است.

۱۸

کدام آیه پیرامون اندیشه پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل نیست؟
هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُبِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُعَلَى الدِّینِ کُلِّهِوَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ
وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ

انَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِوَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ
وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى

۱۹

این جمله از کیست ؟ " نزاع، مادر پیشرفتهاست"

هراکلیت یونانیکنفسیوسافلاطونسقراط

۲۰

در نظریه تفکر فطری تاریخ ، مفاهیمی چون جهاد و امربه معروف چه ماهیتی دارند؟
ماهیت معنویماهیت انسانیماهیت طبقاتیماهیت دیالکتیکی

 

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

کلید سوالات  بالا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ب ب ج الف الف د الف الف الف ب د د ب ج ج ج ب د الف ب

 

 

ردیف

سوالات آزمون

۱

"جسدی است که احکام روح  بر آن جاری شده است." :جسد متروح*جسد متجسد
جسد مردهجسد عالم

۲

 از نظر قرآن آن جهاد پیشبرنده ای که از ابتدای تاریخ وجود داشته است ، چگونه ماهیتی دارد؟
معنوی و طبقاتیمعنوی و انسانی*
مادی و طبقاتیمادی و انسانی

۳

در منطق اسلام بصیرت، زاده ی چیست ؟
شهادتعمل*علمنور درونی

۴

کدامیک از گزینه های ذیل جز مشخصات انتظار بزرگ نمی باشد ؟
پیروزی نهایی صلاح و تقواحکومت جهانی واحدسازگاری انسان و طبیعت*
آمرزیده شدن گناهان

۵

کدام گزینه از مختصات طبقه محروم و ناراضی و طرفدار دگرگونی وضع موجود، است ؟
خودآگاهی اجتماعی*تحصیلات دانشگاهیرفاه اقتصادیشرایط اجتماعی

۶

کدام گزاره درست نیست؟
بر پایۀ آیات قران کریم، سنت‌های حاکم  برسرنوشت‌ها یک سلسله عکس‌العمل‌ها در برابر عمل‌ها است.

انسان و آزادی و اختیار او به هیچ روی در تاریخ نقش ندارد.
بر پایۀ نظر قرآن کریم، قاعده‌ای ثابت و تغییرناپذیر بر سرنوشت اقوام حاکم است.

قرآن کریم زندگی اقوام و امّتها را برای پندپذیری دیگر اقوام مطرح می‌کند.

۷

بدترین مرگها : مرگ اخترامیمرگ طبیعیخودکشیمرگ جنایت

۸

در بینش انسانی، طبیعت تاریخ چگونه است ؟
طبیعت معنویطبیعت مادیمزدوج از ماده و معنی
مزدوج از علم و اقتصاد

۹

حدیث شریف "ما مِنْ قَطْرَهٍ أَحَبَّإِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِن قَطْرَهِدَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ" در باب اهمیت چه موضوعی است ؟
قداست شهیدخون شهیدجاودانگی شهیدمنطق شهید

۱۰

کدامیک از علل تکامل ابزار تولید در بینش فطری تاریخ نیست ؟
اجبار تاریخ و شرایطحس فطریکمال جوییگسترش خواهی

۱۱

علت و مفهوم وجود هشت در مختلف برای بهشت، چیست؟
تزاحم مردمطبقات مختلفدرجات مختلفتسریع در حساب اعمال

۱۲

کدامیک از موارد ذیل جز آثار منفی ترک جهاد است ؟
حقارت روحیذلت و خواریشداید و گرفتاری هاهرسه مورد

۱۳

کدامیک از جملات زیردرست است ؟
شهادت برای مغلوب کردن دشمن است
گریه بر شهید احساس همدردی کردن با او و با بازماندگان اوست
راز بقای امام حسین(ع) اینست که نهضتش منطقی و شجاعانه است
گریه بر امام حسین نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کند

۱۴

اگر تاریخ ضابطه و قاعده داشته باشد ولی اراده انسان نقشی نداشته باشد، تاریخ تنها از جنبه....... آموزنده است.
منطقیعملیالگویینظری

۱۵

در بینش فطری تاریخ عامل اصلی حرکت ، کدام است ؟
فطرت تکامل جوی انسانتضادهای طبقه کهنه و نو
انقلاب اضداد به یکدیگرهیچکدام

۱۶

نفی نفی مساوی است با ...........  . تزرجعتتضاداثبات

۱۷

در کدام مدل فکری پیرامون تاریخ است که مبارزه برای مفاهیمی چون آزادی، توحید و نجات مستضعفان مشروع و مقدس است ؟تفکر دیالکتیکی تاریختفکر ابزاری تاریختفکر فطری تاریخهر سه مورد

۱۸

کدامیک گزینه  از مفاهیم بینش انسانی تاریخ نمی باشد ؟ پرورش یافتن
مفهوم خودخودیابی و مسخساخته شدن

۱۹

در نظریه تفکر فطری تاریخ ، مفاهیمی چون جهاد و امربه معروف چه ماهیتی دارند؟
ماهیت معنویماهیت انسانیماهیت طبقاتیماهیت دیالکتیکی

۲۰

مساله انتظار فرج چه نوع موضوعی است؟سیاسی ـ اجتماعی              
فلسفی ـ اجتماعیدینی ـ اسلامیگزینۀ ب و ج1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
الف ب ب د الف ب ج الف ب الف ج د د د الف د ج د ب د

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 


Top of Form

http://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

 

 

 

  

Skip Navigation Links

 

مدت امتحان :

15

زمان باقیمانده :

15

ردیف

سوالات آزمون

۱

در منطق اسلام بصیرت، زاده ی چیست ؟
شهادتعملعلمنور درونی

۲

کدام گزینه از مختصات طبقه محروم و ناراضی و طرفدار دگرگونی وضع موجود، است ؟
خودآگاهی اجتماعیتحصیلات دانشگاهیرفاه اقتصادیشرایط اجتماعی

۳

 سخن حضرت علی (ع)" وحَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَی أَسْیافِهمْ،"(همانا بینش های واقع بینانه خویش را بر شمشیرهای خود حمل می کردند.)  بیانگر چه مفهومی است ؟
مادی نبودن نهضتهای صدر اسلامحضور افرادی از طبقه حاکم و برخوردار در نهضتها
انحصار نهضتها در دست محرومانوقوع نهضتها به موازات تکامل ابزار تولید

۴

 • آیه شریفه " اِنَّ الله لا یغیِّر ما بِقَومِِ حتّی یغَیّروا ما باَنفسِهم" اشاره به چه موضوعی دارد؟

زندگی امت ها تنبه برای دیگرانتغییر سنت تاریخ بر اساس تغییر رفتار مردم
حیات و ممات اقوام و امت هاتغییر ناپذیری سنت ها

۵

کدام گزینه نادرست است ؟
در طول تاریخ نبردهای انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده است

انسان به تدریج به سوی کمال خود یعنی انسان ایده ال و جامعه ایده ال نزدیک می شود
نبردهای پیشبرنده ماهیتی طبقاتی و صف آرایی کهنه و نو است.
روند تکاملی تاریخ به سمت استقرار حکومت عدالت پیش می رود.

۶

کدام مورد از مشخصات انتظار بزرگ است ؟
برقراری مساوات کاملخوشبینی به آینده بشریت
عمران تمام زمینهرسه مورد.

۷

کدام گزینه برداشتی درست  از نبرد حق علیه باطل دارد؟
نبرد میان خیر و شرنبرد میان جندالله و جند االشیطان
نبرد میان حزب الله و حزب الشیطانهرسه مورد

۸

کدامیک از علل تکامل ابزار تولید در بینش فطری تاریخ نیست ؟
اجبار تاریخ و شرایطحس فطریکمال جوییگسترش خواهی

۹

اصطلاح "طفره" در فلسفه، عبور از نقطه ای به نقطه دیگر ........... عبور از یکی از راه هایی که آن دو را بهم وصل می کند، است.
در ضمنبدونهمراهدرعین

۱۰

در بینش فطری تاریخ عامل اصلی حرکت ، کدام است ؟
فطرت تکامل جوی انسانتضادهای طبقه کهنه و نوانقلاب اضداد به یکدیگرهیچکدام

۱۱

تعبیر " سراج منیر " در قرآن برای چه کسی آمده است ؟
 شهیدحضرت پیامبر (ص)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)

۱۲

تعبیر و تفسیر قرآن همانند تاریخ از کدام نوع تفکر تاریخی است؟
تفکر دیالکتیکی تاریختفکر فطری تاریختفکر ابزاری تاریخهیچکدام

۱۳

ضد ضد که آن را ..........  می نامیم ترکیبی است از تز و ................... .
آنتی تز- سنتزسنتز-آنتی تزتز-آنتی تزتز-سنتز

۱۴

"جسدی است که احکام روح  بر آن جاری شده است." :

جسد متروحجسد متجسدجسد مردهجسد عالم

۱۵

قیام مهدی موعود(عج) آخرین حلقه از مجموع حلقات ....................... است که از آغاز جهان برپا بوده است.
مبارزات حق و باطلاستغاثه مستضعفیندعای پرهیزگارانهیچکدام

۱۶

بر اساس یکی از اصول بینش دیالکتیکی طبیعت، عامل حرکت چیست ؟
انگیزهتضادامیدهدف

۱۷

کدامیک از آیات شریف ذیل اشاره به انتظار سازنده و پیروز نهایی حق بر باطل ندارد؟
وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَاسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِمِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ
وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَامَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.

۱۸

کدامیک از موارد ذیل جز آثار منفی ترک جهاد است ؟
حقارت روحیذلت و خواریشداید و گرفتاری هاهرسه مورد

۱۹

بدترین مرگها : مرگ اخترامیمرگ طبیعیخودکشیمرگ جنایت

۲۰

بر اساس تفکر دیالکتیکی تاریخ، تکامل جمع میان ...... است، که یکی به دیگری تبدیل شده است.
دو اصلدو ضددو اساسهیچکدامhttp://www.ltms.medu.ir/images/theme/brd.gif

Bottom of Form

 

 

تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام مرند

 

باسمه تعالی -نمونه سوالات کتاب قیام حضرت مهدی (عج) اثر شهید آیت الله مطهری (ره)


1 - اندیشه پیروزی نهائی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم و .... در روایات متواتر اسلامی به وسیله چه شخصیتی تعبیر شده ؟ ، گسترش جهانی ایمان اسلامی ، استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای‏ انسانی ، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده‏آل ، و بالاخره اجراء این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالیقدر که در روایات متواتر اسلامی ، از او به " مهدی " تعبیر شده است ، اندیشه‏ای است که کم و بیش همه فرق ومذاهب اسلامی - با تفاوتها و اختلافهائی - بدان مؤمن و معتقدند .
2 -  اندیشه فوق ، به حسب اصل و ریشه  قرآنی چه نوید داده؟       پیروزی نهائیایمان اسلامی ( 1 ) ، غلبه قطعی صالحان و متقیان ( 2 ) ، کوتاه شدن دست‏ ستمکاران و جباران برای همیشه ( 3 ) و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت‏ ( 4 ) را نوید داده است .
3 - این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر چه عنصر است ؟

 خوشبینی نسبت به جریان کلی‏ نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده ، و طرد عنصر بدبینی‏ نسبت به پایان کار بشر است ، که طبق بسیاری از نظریه‏ها و فرضیه‏ها فوق‏العاده تاریک و ابتر است .

4 - در زبان روایات اسلامی‏  امید و آرزوی تحقق این نوید کلی جهانی انسانی  ؟  " انتظار فرج "

5 – آیات مربوط به اندیشه فوق ؟

- هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون »- توبه / 33 وصف / . 9

- و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی‏ الصالحون »- انبیا / . 105

- و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ ما کانوا یحذرون »- قصص / . 5

- قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین »- اعراف. 128

 6 -  اصل انتظار فرج از چه‏ اصل کلی اسلامی و قرآنی استنتاج می‏شود؟

 اصل " حرمت یأس از روح‏ الله " است بلکه افضل عبادات - شمرده شده است

7 –انتظار فرج خوب و بد چگونه است؟

انتظاری‏ که سازنده و نگهدارنده ، تعهد آور ، نیرو آفرین و تحرک بخش‏ ، که نوعی عبادت و حق پرستی شمرده میشود ، و انتظاری که گناه است ، ویرانگر است اسارت بخش است ، فلج کننده است‏ و نوعی " ابا حیگری " باید محسوب گردد .
8 - این دو نوع انتظار فرج ، معلول چند نوع برداشت از ظهور عظیم مهدی موعود است ؟

 دو نوع بینش درباره تحولات و انقلابات تاریخی ناشی می‏شود .

شخصیت و طبیعت جامعه

 9 - آیا تحولات تاریخی یک سلسله امور تصادفی و اتفاقی است یا یک سلسله‏ امور طبیعی ؟

ما هنگامی که معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم و آن را لازمه آن‏ طبیعت به طور کلی و عام و شامل نیابیم ، نام تصادف روی آن می‏گذاریم

الف- ، مجموع‏ حوادثی که به وسیله افراد به موجب انگیزه‏های فردی و شخصی به وجود می‏آید منجر به یک سلسله حوادث تصادفی می‏شود و آن حوادث تصادفی منشأ تحولات‏ تاریخی می‏گردد .
ب- نظریه دیگری این است که جامعه به نوبه خود ، مستقل از افراد ، طبیعت‏ و شخصیت دارد و به اقتضای طبیعت و شخصیت خود عمل می‏کند ، شخصیت جامعه‏ عین شخصیت افراد نیست ، بلکه از ترکیب و فعل و انفعال فرهنگی افراد ، شخصیتی واقعی و حقیقی به وجود می‏آید.

 10 -  قوانین علمی  ؟             عبارت است از جریانات کلی و عمومی طبیعت .

11 – جامعه و تاریخ چگونه است ؟
جامعه ، طبیعت و خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد ، یعنی طبق طبیعت خود عمل می‏کند و عملها و عکس العملهایش طبق یک سلسله‏ قوانین کلی و عمومی قابل توضیح است . پس تاریخ آن گاه فلسفه دارد و آن گاه تحت ضابطه و قاعده کلی در می‏آید و آن گاه موضوع و تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت و قابل درس آموزی است‏ که جامعه از خود طبیعت و شخصیت داشته باشد.

قرآن و تاریخ

12 - مسأله انتظار فرج چگونه بحثی است ؟

ضمن اینکه بحث فلسفی و اجتماعی است ، بحثی دینی و اسلامی است .

13 -   آیات قرآن مجید تاریخ را چگونه معرفی می کند؟

 به عنوان یک درس و یک منبع معرفت‏ و شناسائی ، یک موضوع تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت یاد می‏کند .

14 -  آیا قرآن به تاریخ به چشم فردی می‏نگرد یا به چشم‏ اجتماعی ؟ و آیا قرآن تنها نظرش این است که زندگی افرادی را برای عبرت‏ سایر افراد طرح کند یا نظرش به زندگی جمعی است ؟

آیه آن :   تلک امة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسئلون عما کانوا یعملون »(  آنان امت و جامعه‏ای بودند که گذشتند و رفتند ، آنان‏ راست دستاوردهای خودشان و شما راست دستاوردهای خودتان ، شما مسؤول‏ اعمال آنان نیستید ( تنها مسؤول اعمال خود هستید (

 15 -آیا از قرآن می‏توان استنباط کرد که‏ جامعه ، مستقل از افراد ، حیات و شخصیت ومدت و اجل و حتی شعور و ادراک و وجدان و ذوق و احساس و نیرو دارد یا نه ؟

آیه آن : « ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون‏ ساعة و لا یستقدمون »( 2 ) : زندگی هر امتی را پایانی است ، پس هرگاه‏ پایان عمرشان فرا رسد ، نه ساعتی دیرتر بپایند و نه ساعتی زودتر فانی‏ گردند .
 

16 – آیا از قرآن کریم می‏توان استنباط کرد که بر جامعه‏ها و اقوام و امم " سنت " ها و روش‏ها و قوانین معین و مشخص و یکسانی حاکم است یا نه ؟
 پاسخ هر سه پرسش مثبت است.
قرآن کریم این گمان را که اراده‏ای گز افکار ، و مشیتی بی قاعده و بی‏ حساب سرنوشتهای تاریخی را دگرگون می‏سازد به شدت نفی می‏کند و تصریح‏ می‏نماید که قاعده‏ای ثابت و تغییر ناپذیر بر سرنوشتهای اقوام حاکم است ، می‏فرماید : « فهل ینظرون الاسنة الاولین فلن تجد لسنة الله تبدیلا و لن تجد لسنة الله تحویلا » : آیا این مردم جز سنت و روشی که بر اقوام‏ شناخته شود.

17 -  آیا جامعه ،این موجود شخصیت دار یک موجود زنده متحول‏ و متکامل و بالنده تلقی میشود ؟  چگونه توجیه و تفسیر می‏شود ؟

قرآن مجید ، هم بر شخصیت و واقعیت جامعه وهم بر سیر صعودی و کمالی آن تأکید دارد .

18 -  دو شیوه مختلف توجیه تکامل تاریخ  چیست ؟

یکی از این دو شیوه را " ابزاری " و از نظری دیالکتیکی می‏نامیم . و شیوه دیگر را " انسانی " یا " فطری " می‏خوانیم .

19-  بر حسب هر یک از این دو طرز تفکر چه صورت می گیرد ؟  " انتظار بزرگ "

20- بینش دیالکتیکی یا ابزاری چه چیزی هایی را  توجیه می کند ؟

برخی ، تحولات تکاملی تاریخ را از زاویه انقلاب اضداد به یکدیگر توجیه‏ می‏کنند ، منحصر به تاریخ  جزئی از طبیعت است. تحولات تکاملی طبیعت را به طور کلی از این راه توجیه می‏نمایند .

 21 -   توجیه دیالکتیکی طبیعت ‏ مبنای توجیه چیست ؟           توجیه ابزاری تاریخ است

 22 -  توجیه و بینش دیالکتیکی طبیعت بر اساس چیست ؟

 اولا طبیعت در حرکت و تکاپوی دائم است ، ثابت و توقف ویکسانی در طبیعت وجود ندارد ، پس شناخت و بینش درست درباره طبیعت‏ این است که همواره اشیاء را در حال حرکت و دگرگونی مطالعه کنیم و حتی‏ بدانیم که فکر ما نیز ، به حکم اینکه جزئی از طبیعت است در هر آن در حال دگرگون شدن است ، در دو لحظه به یک حال نیست ، در هر لحظه هر اندیشه‏ای غیر از اندیشه لحظه پیش است .
ثانیا - هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است و به نوبه خود در همه آنها مؤثر است ، یک همبستگی کامل میان همه اجزاء وجود دارد ، پس شناخت و بینش ما درباره طبیعت آنگاه صحیح است که هر چیز را در حال ارتباط با همه چیز - نه به صورت منفرد و مجزا - مطالعه‏
نمائیم . یعنی همانطوریکه هر چیز به حکم قانون حرکت ، در هر لحظه غیر از آن است که در لحظه پیش بود .

 ثالثا - حرکت از تضاد ناشی می‏شود ، تضادها کشمکشها پایه حرکتها است ، همانطوریکه " هراکلیت " یونانی در دو هزار و پانصد سال پیش گفته است‏
: " نزاع ، مادر پیشرفتها است " تضادها به این صورت پدید می‏آید که هر چیز طبعا گرایشی به سوی ضد خود و نفی کننده خود دارد و آن را در درون خود می‏پرورد . هر چیز در حالی که خود را " اثبات " می‏کند ، " انکار " خود را نیز در بر دارد . هر چیز در عین اینکه هست ، نیست ، زیرا عامل‏ فنا و نیستی خود را نیز همراه دارد . با رشد عوامل نفی کننده ، در درون شی دو دسته عوامل صف آرائی می‏کنند ، عوامل اصلی و اثباتی که می‏خواهد شی‏ء را در حالی که هست نگهدارد ، و عوامل نفی کننده که می‏خواهد آن را تبدیل به نفی خودش بکند .
رابعا - جدال درونی اشیاء رو به تزاید است و شدت می‏یابد تا به اوج‏ خود یعنی آخرین حد اختلاف و کشمکش می‏رسد ، به نقطه‏ای می‏رسد که تغییرات‏ کمی در یک حالت انقلابی و جهش‏وار تبدیل به تغییر کیفی می‏شود و کشمکش به سود نیروهای نو و شکست نیروهای کهن پایان می‏یابد و شی‏ء یک سره به ضد خود تبدیل می‏شود .
پس از آن که شی‏ء تبدیل به ضد خود گردید ، بار دیگر همان جریان صورت‏ می‏گیرد ، یعنی این مرحله نیز به نوبه خود ضد خویش را می‏پرورد و پس از یک سلسله کشمکشها به نفی خود ، که نفی‏ نفی مرحله اول است و به نحوی مساوی است با اثبات است منتهی می‏شود .

23 – آیا  نفی نفی که مساوی با اثبات است به معنی رجعت به حالت اول است ؟   خیر  ، بلکه به صورت نوعی ترکیب میان حالت اول است و حالت دوم است .

24 - حالت سوم که ضد ضد است  چه نام دارد؟       " سنتز " -  ترکیبی است از حالت اول که آن را " تز " می‏نامیم و حالت دوم که آن را " آنتی تز "
می‏خوانیم . طبیعت به این ترتیب حرکت می‏کند و از مرحله‏ای به مرحله‏ای دیگر منتقل می‏شود و راه " تکامل " خود را می‏پیماید .

25 – آیا طبیعت هدفدار است ؟   
طبیعت هدفدار نیست و کمال خود را جستجو نمی‏کند ، بلکه به سوی انهدام‏ خویش تمایل دارد ، ولی چون آن انهدام نیز به نوبه خود به انهدام خویش‏ تمایل دارد و هر نفی کننده به سوی نفی کننده خود گرایش دارد ، نفی نفی‏ که نوعی ترکیب میان دو مرحله قبل از خود است صورت می‏گیرد و قهرا و
جبرا تکامل رخ می‏دهد . این دیالکتیک طبیعت است

26 - . تاریخ نیز جزئی از چیست ؟    طبیعت  .

27 -  تاریخ چگونه  جریانی است ؟

جریانی  دائم و یک ارتباط متقابل میان انسان و طبیعت و انسان و اجتماع ، و یک صف آرائی و جدال دائم میان گروههای در حال رشد انسانی و گروههای در حال زوال انسانی است که در نهایت امر در یک جریان تند و انقلابی به سود نیروهای در حال رشد پایان‏ می‏یابد و بالاخره یک تکاپوی اضداد است که همواره هر حادثه به ضد خودش و او به ضد ضد تبدیل می‏گردد و تکامل رخ می‏دهد .


28 -  اساس زندگی بشر و موتورکه  به حرکت آورنده تاریخ است چیست ؟

کار تولیدی ، کار تولیدی اجتماعی در هر مرحله از رشد باشد مناسبات اقتصادی ویژه‏ای‏ میان افراد ایجاب می‏کند و آن مناسبات اقتصادی مقتضی یک سلسله مناسبات دیگر اعم از اخلاقی و سیاسی و قضائی و خانوادگی و غیره است که آنها را توجیه نماید .( مناسبات اجتماعی )

 29 – آیا  کار تولیدی در مرحله خاص از رشد ثابت می‏ماند ؟   خیر  ، زیرا انسان موجودی است ابزار ساز و ابزار تولیدی تدریجا تکامل می‏یابد و میزان‏ تولید را بالا می‏برد .

 30 -  با تکامل ابزار چه انسانهایی  و چه مناسبات دیگری تولید  میشود ؟        انسانهای نو ، با بینش نو و وجدان تکامل یافته پا به میدان می‏گذارند ، زیرا همچنانکه انسان ابزار ساز است ، ابزار هم به نوبه خود انسان ساز است . و از طرف دیگر هم رشد تولید و بالا رفتن میزان آن ، مناسبات اقتصادی دیگری ایجاب می‏کند ، و آن‏ مناسبات اقتصادی به نوبه خود مقتضی یک سلسله مناسبات اجتماعی دیگر است که آنها را

 

31 -  اقتصاد زیر بنای اجتماع است و سایر شؤون ، روبنا  یعنب چه ؟  

 یعنی همه شؤون اجتماعی برای توجیه و تفسیر وضع اقتصادی جامعه است و هنگامی که زیر بنای جامعه ، در اثر تکامل ابزار تولید و بالا رفتن سطح تولید دگرگون می‏شود ، جبرا روبناها باید تغییر کند .

 32 – در تقابل قشر وابسته به اقتصاد کهن  و اقتصاد نو  چه اتفاق می افتد؟

نزاع و کشمکش میان این دو گروه - که یکی جامد الفکر و وابسته به گذشته‏ و دیگری روشنفکری و وابسته به آینده است ، شدت می‏یابد تا به اوج خود که نقطه انفجار است می‏رسد و جامعه با یک گام انقلابی به صورت دگرگونی نظام کهن و بر قراری نظام جدید و به صورت‏  پیروزی نیروهای نو و شکست کامل نیروهای کهنه تبدیل به ضد خود می‏گردد و مرحله تازه‏ای از تاریخ آغاز می‏شود .

 33- در مرحله تازه‏ای از تاریخ  (نقطه انفجار) چه میشود ؟

 سرنوشتی مشابه با مرحله قبلی دارد ، یعنی به دنبال تکامل ابزار تولید ، انسانهای نوتر پا به میدان می‏گذارند
، و به علت بالا رفتن میزان تولید ، نظامات اجتماعی موجود ، قدرت حل مشکلات اجتماعی را از دست می‏دهد . بار دیگر جامعه دچار بن بست و تضاد می‏شود و ضرورت دگرگونی‏  نظامات اقتصادی و اجتماعی پیدا می‏شود ، این مرحله نیز جای خود را به ضد و نفی کننده خود میدهد و مرحله جدیدتری آغاز می‏شود. و همین طور
. . .  تاریخ - مانند خود طبیعت - همواره از میان اضداد عبور می‏کند.

 34 -   حلقات پیوسته تاریخ عبارت از چیست ؟  

از مجموعه‏ای از اضداد ، که هر مرحله‏  قبلی ، مرحله بعدی را در درون خود پرورانده است و پس از یک سلسله کشمکشها جای خود را به او داده است . این طرز تفکر درباره طبیعت و تاریخ ، تفکر دیالکتیکی نامیده می‏شود .

 35 -   چرا در مورد تاریخ بینش ابزاری داریم ؟  همه ارزشهای اجتماعی را در طول تاریخ ، تابع ووابسته به ابزار تولید می‏داند .

 36 -  بینش‏ ابزاری تاریخ  یعنی چه ؟     " طرز خاص از تفکر درباره تحولات تاریخی‏ است که از آن به مادیت تاریخی ( ماتریالیسم تاریخی ) تعبیر می‏شود و خلاصه‏اش این است که تاریخ ماهیت و طبیعت مادی دارد و وجود دیالکتیکی .

 37 - هسته اصلی تفکر دیالکتیکی - چه در مورد کل طبیعت و چه در مورد خصوص‏ تاریخ - چیست ؟  جواب در سوالات پایین

 38 - از میان اصول و فروع نامبرده کدامیک را باید هسته اصلی‏ و ما به الامتیاز این طرز تفکر و این منطق از سایر تفکرات ومنطقها دانست‏ ؟

 39 - مخصوصا ما به الامتیاز این تفکر با تفکری که طرفداران منطق دیالکتیک‏ آنرا " تفکر متافیزیکی " ( ماوراء الطبیعی ) میخوانند چیست ؟

 40 -  آیا هسته اصلی ، این است که طرفداران این منطق ، طبیعت و اشیاء را در حرکت و جریان دائم می‏دانند و طرفداران به اصطلاح تفکر متافیزیکی اشیاء را ساکن و جامد و بی حرکت می‏دانند ؟

 در بسیاری از گفته‏ها و نوشته‏های طرفداران منطق دیالکتیک این مطلب به‏ چشم می‏خورد ، ولی حقیقت غیر این است . کسانی که آنها را دارای تفکر متافیزیکی می‏دانند هرگز جهان و اشیاء را ساکن و جامد نمی‏دانند .

 41 -  دقیقترین نظریات درباره این که‏ طبیعت عین " شدن " و " صیرورت " است ، سکون در طبیعت مفهومی نسبی‏ است ، و ثبات از مختصات ماوراء الطبیعه است از ناحیه طرفداران‏  چه فلسفه ای ابراز شده است ؟            فلسفه متافیزیک

 42 -  آیا طرفداران منطق دیالکتیک در اثر این که از اصل " هدف وسیله‏ را مباح می‏کند " پیروی میکنند ؟  ،

 در نقلها و نسبتهای خود صرفا متوجه هدف‏ خود هستند ، کاری به صحت و عدم صحت نقلهای خود ندارند . به هر حال اصل‏ حرکت از مختصات تفکر دیالکتیکی نیست و هسته اصلی شمرده نمی‏شود .

43 - آیا هسته اصلی ، اصل وابستگی اشیاء و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر است‏ ؟ یعنی تنها طرفداران این منطقند که اشیاء را به یکدیگر وابسته و در یکدیگر مؤثر و از یکدیگر متأثر می‏دانند ؟ اما طرفداران به اصطلاح تفکر متافیزیکی اشیاء را با یکدیگر بی ارتباط ، و از هم گسسته و غیر مؤثر در یکدیگر می‏دانند ؟
در گفته‏ها و نوشته‏های این گروه این نسبت هم زیاد به چشم می‏خورد ، ولی‏ در اینجا نیز حقیقت غیر از این است